Søk

Stillingsannonser

Avdelingsdirektør

Klima- og miljødepartementet

Søknadsfrist: 04.03.2018

Jurist e-helse

Direktoratet for e-helse

Søknadsfrist: 24.03.2018

Rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Kriminalomsorgen region nord - Bodø fengsel

Søknadsfrist: 08.03.2018

Advokat

Narvik kommune, Kommuneadvokaten

Søknadsfrist: 10.03.2018

Dommerfullmektig

Inntrøndelag tingrett, Steinkjer

Søknadsfrist: 16.03.2018

Politiadvokater

Kripos, Oslo

Søknadsfrist: 25.02.2018

Rådgivere innen internasjonalisering

NTNU, Trondheim

Søknadsfrist: 21.02.2018

Senior Legal Councel

NEXANS, Oslo

Søknadsfrist: 28.02.2018

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, 2 stk

Kommunal- og moderniseringsdep, Avd for IKT og fornying

Søknadsfrist: 21.02.2018

Fast embete som statsadvokat

Det nasjonale statsadvokatembetet

Søknadsfrist: 23.02.2018

Advokat/advokatfullmektig

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Søknadsfrist: 01.03.2018

Embete som sorenskriver

Ny sammenslått tingrett i Vestfold

Søknadsfrist: 20.02.2018