Søk

Stillingsannonser

Dommer i arbeidsretten

Arbeids- og sosialdepartementet

Søknadsfrist: 16.08.2018

Fem embeter som tingrettsdommer

Oslo tingrett

Søknadsfrist: 20.08.2018

Embete som lagdommer

Hålogaland lagmannsrett

Søknadsfrist: 10.08.2018

Juridisk rådgiver

Trysil kommune, Plan-, bygg- og miljøadelingen

Søknadsfrist: 26.06.2018

Rådgiver (jurist)

Regelrådet, Hønefoss

Søknadsfrist: 25.06.2018

To embeter som lagdommer

Borgarting lagmannsrett

Søknadsfrist: 20.08.2018

Rådgiver/seniorrådgiver, jurist

Fylkesmannen i Hedmark, Hamar

Søknadsfrist: 29.06.2018

Skatteetaten søker skattejurister

Skatteetaten, Oslo

Søknadsfrist: 25.06.2018

Ett, evt  to embeter som tingrettsdommer

Sør-Trøndelag tingrett

Søknadsfrist: 09.08.2018

Ledige stillingar som advokat/advokatfullmektig

Regjeringsadvokaten

Søknadsfrist: 17.08.2018

Advokat innen tvisteløsning og prosedyre

Kvale Advokatfirma DA

Søknadsfrist: 25.06.2018