Søk

Stillingsannonser

Leder for advokatseksjonen

DELTA, Oslo

Søknadsfrist: 07.05.2018

Advokatfullmektig/Juridisk rådgiver

Frogn kommune

Søknadsfrist: 11.05.2018

Jurist

Norges Bank

Søknadsfrist: 06.05.2018

Embete som tingrettsdommer

Alstadhaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett

Søknadsfrist: 01.05.2018

Embete som tingrettsdommer

Aust-, Vest-, og Nedre Telemark tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett

Søknadsfrist: 01.05.2018

Jurist

Inventura

Søknadsfrist: 29.04.2018

Konstitusjon som tingrettsdommer

Halden tingrett

Søknadsfrist: 23.04.2018

Jurist - engasjement som rådgiver

Lier kommune

Søknadsfrist: 30.04.2018

To embeter som lagdommer

Frostating lagmannsrett

Søknadsfrist: 27.04.2018