Søk

Stillingsannonser

Seniorrådgiver (jurist) studieadministrativt område

Høgskolen i Oslo og Akershus

Søknadsfrist: 02.04.2017

Seniorrådgiver/Jurist til Avdeling for forskning og utvikling

Høgskolen i Oslo og Akershus

Søknadsfrist: 31.03.2017

Direktør

Norges Høyesterett

Søknadsfrist: 18.04.2017

Seniorrådgiver med juridisk kompetanse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og fam avd

Søknadsfrist: 03.04.2017

Jurist

Jernbanedirektoratet, juridisk seksjon

Søknadsfrist: 25.03.2017

Juridisk utreder

Finnmarkskommisjonen, Tana

Søknadsfrist: 10.04.2017

Forvaltningskonsulent

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS

Søknadsfrist: 06.04.2017

Vil du være med å utvikle det risikobaserte tilsynet av havbruksnæringen?

Fiskeridirektoratet, Bergen

Søknadsfrist: 02.04.2017

Dommerfullmektig

Hallingdal tingrett, Nesbyen

Søknadsfrist: 05.04.2017

Eit embete og ein konstitusjon som tingrettsdommar

Bergen tingrett

Søknadsfrist: 03.04.2017

Områdeleder - Fagsjef Økonomi - Fagsjef HR & Admi

Juristforbundet

Søknadsfrist: 27.03.2017