Søk

Stillingsannonser

Embete som sorenskriver

Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbrandsdal tingrett, Lillehammer

Søknadsfrist: 09.03.2017

Embete som sorenskriver

Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, Mo i Rana

Søknadsfrist: 15.03.2017

Embete som sorenskrivar

Sogn og Fjordane tingrett, Førde

Søknadsfrist: 15.03.2017

Leder avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning

Norsk Pasientskadeerstatning

Søknadsfrist: 20.03.2017

Dommerfullmektig

Lofoten tingrett

Søknadsfrist: 15.03.2017

Jurist - seniorrådgiver/rådgivere

Statens sivilrettsforvaltning

Søknadsfrist: 12.03.2017

Jurister med interesse for akvakultur

Fiskeridirektoratet

Søknadsfrist: 08.03.2017

Juridisk utgreiar - årsvikariat

Gulating lagmannsrett

Søknadsfrist: 22.03.2017

Har du lyst til å bli dommer?

Domstoladministrasjonen

Søknadsfrist: 13.03.2017

Fagdirektør

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 

Søknadsfrist: 04.03.2017

Embete som nestleder/tingrettsdommer

Follo tingrett

Søknadsfrist: 06.03.2017

Juridisk leder

Rambøll Norge, Oslo

Søknadsfrist: 01.03.2017

Juridisk fagansvarlig prosjektleder

Standard Norge, Oslo

Søknadsfrist: 01.03.2017

Stipendiatstilling- familien sin autonomi og rettstryggleik i møte med offentlege velferdstenester

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for sammfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 15.03.2017

1-2 Advokater/Advokatfullmektiger

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Hamar

Søknadsfrist: 10.03.2017