Søk

Stillingsannonser

Jurist arbeidsmiljøkriminalitet

Tilsynskontor Drammen/Tønsberg, Arbeidstilsynet Indre Østland

Søknadsfrist: 03.09.2017

Tre, eventuelt fire embeter som tingrettsdommer

Oslo tingrett

Søknadsfrist: 02.09.2017

Embete som tingrettsdommer

Asker og Bærum tingrett

Søknadsfrist: 02.09.2017

Personvernombud, rådgiver/seniorrådgiver

Nordlandssykehuset, Avd for kvalitet og e-helse, Bodø

Søknadsfrist: 10.09.2017

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver - Nødnett

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Oslo

Søknadsfrist: 27.08.2017

Fast støtteadvokat

Sunnhordland tingrett, Stord

Søknadsfrist: 25.08.2017

Juridisk rådgiver knyttet til nasjonal gravplassrådgivning (3-årig)

Tunsberg bispedømme, Tønsberg

Søknadsfrist: 03.09.2017

Dommerfullmektig

Sunnhordland, Stord

Søknadsfrist: 20.08.2017

Associate Professor of Law

University of Copenhagen, The Faculty of Law

Søknadsfrist: 11.09.2017

Professor in Civil Procedure

University of Copenhagen, The Faculty of Law

Søknadsfrist: 18.09.2017

Jurist - 100% fast og 50% engasjement

Gatejuristen, Trondheim

Søknadsfrist: 20.08.2017

Embete som sorenskriver

Salten tingrett og Lofoten tingrett

Søknadsfrist: 30.08.2017

Jurist - landbruksområdet

Fylkesmannen i Hedmark

Søknadsfrist: 03.09.2017

Advokater/Advokatfullmektiger

Regjeringsadvokaten

Søknadsfrist: 18.08.2017