Søk

Stillingsannonser

Leiar, evt  nesteiar, i juridisk utgreiingseining

Noregs Høgsterett

Søknadsfrist: 03.01.2018

Juridisk rådgiver

Bodø kommune, Teknisk avd

Søknadsfrist: 07.01.2018

Jurister

Skatt Midt-Norge, Kristiansund

Søknadsfrist: 17.12.2017

Advokat og jurist/advokatfullmektig

Finans Norge, Oslo

Søknadsfrist: 20.12.2017

Leiar for Norsk helsearkiv

Arkivverket, Norsk helsearkiv

Søknadsfrist: 17.12.2017

Personvernrådgjevar til IT-avdelinga

Utlendingsdirektoratet, avd for eletronisk forvaltning

Søknadsfrist: 18.12.2017

Advokater/jurister

Kreftforeningens rettshjelp, Kristiansand

Søknadsfrist: 01.01.2018

Undervisningsstilling innenfor juridiske fag

Politihøgskolen

Søknadsfrist: 02.01.2018

4 jurister

Statens Kartverk, Hønefoss

Søknadsfrist: 14.12.2017

Advokater/Advokatfullmektiger

KPMG Law Advokatfirma AS

Søknadsfrist: 31.01.2018