Søk

Stillingsannonser

Jurist til Strategisk anskaffelsesenhet (SAE)

Utlendingsdirektoratet, Analyse- og utviklingsavdelingen

Søknadsfrist: 05.11.2017

Rådgiver/Seniorrådgiver

Norges Juristforbund, Oslo

Søknadsfrist: 29.10.2017

Rådgjevar/seniorrådgjevar - jurist

Kulturdepartementet, Oslo

Søknadsfrist: 22.10.2017

Embete som tingrettsdommer

Lofoten tingrett og Salten tingrett, Svolvær

Søknadsfrist: 25.10.2017

Konstitusjon som sorenskrivar

Bergen tingrett

Søknadsfrist: 25.10.2017

Juridisk rådgiver og tariffansvarlig

Beerenberg, Bergen

Søknadsfrist: 25.10.2017

2 midlertidige stillinger som jurist

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Strasbourg

Søknadsfrist: 03.11.2017

CSA Officer (requires specific knowledge of language and systems of Norway)

The EFTA Surveillance Authority (ESA), Brussel

Søknadsfrist: 29.10.2017

Statsadvokat, Rogaland statadvokatembeter

Den Høyere Påtalemyndighet, Stavanger

Søknadsfrist: 01.11.2017

Nestleiar i juridisk utgreiingseining

Noregs Høgsterett

Søknadsfrist: 24.10.2017

Assisterande direktør

Noregs Høgsterett

Søknadsfrist: 24.10.2017

Utredere i Høyesterett

Norges Høyesterett

Søknadsfrist: 24.10.2017

To embeter som tingrettsdommer

Nedre Romerike tingrett, Skedsmo

Søknadsfrist: 23.10.2017

Seniorrådgjevar - Jurist, Personvern og informasjonssikkerhet

Hordaland fylkeskommune, Bergen

Søknadsfrist: 22.10.2017

Professor in Legal History

University of Copenhagen, Facility of Law

Søknadsfrist: 30.10.2017