Søk

Stillingsannonser

Advokat/Advokatfullmektig 1 års vikariat

Laastad Stavenes Aarseth Laastad og Ingebrigtsen, Bergen  

Søknadsfrist: 30.06.2017

HR/personalsjef

Fredrikstad kommune

Søknadsfrist: 10.08.2017

Embete som tingrettsdommer

Nordre Vestfold tingrett

Søknadsfrist: 14.08.2017

Embete som lagdommer

Agder lagmannsrett

Søknadsfrist: 14.08.2017

Konstitusjon som tingrettsdommar

Nordmøre tingrett

Søknadsfrist: 14.08.2017

Advokat

Fredrikstad kommune, kommuneadvokaten

Søknadsfrist: 04.08.2017

Fylkesnemdsleder, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda i Oslo og Akersus

Søknadsfrist: 15.08.2017

Advokater/Advokatfullmektiger

Regjeringsadvokaten

Søknadsfrist: 18.08.2017

Embete som tingrettsdommer

Kristiansand tingrett

Søknadsfrist: 14.08.2017

To embeter som tingrettsdommer

Sør-Trøndelag tingrett

Søknadsfrist: 14.08.2017