Søk

Private aktører i barnevernet under lupen

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne la i slutten av mars måned fram barnevernsreformen, med forslag til endringer i barnevernloven. (Foto: Ilja C. Hendel)

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) vurderer å innføre nye retningslinjer for kommunenes bruk av private aktører i barneverntjenesten. Etter det Juristkontakt erfarer kan retningslinjene føre til en langt strengere regulering av kommunenes mulighet til å bruke private firmaer i saksbehandling av barnevernssaker.

Juristkontakt har, gjennom journalsøk i offentlige journaler og begjæring om innsyn hjemlet i Offentlighetsloven, fått tilgang på dokumenter som viser at de sentrale myndighetene i løpet av de siste årene har mottatt opplysninger om at private aktører langt på vei skal ha overtatt saksbehandlingen i barnevernssaker. I et brev sendt til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) allerede 30. september 2015 beskrev Fylkesmannen i Nordland situasjonen i noen av kommunene i fylket som bruker private firmaer til å utføre barneverntjenester.

LES SAKEN HER

Del & skriv ut: