Søk

Blind advokat i fru Justitias tjeneste

Lars Marius Heggberget tapte synet, men kjempet seg tilbake i advokatjobben med tilrettelegging fra arbeidsgiver (Foto: Tore Letvik)

I oktober 2015 ble advokat Lars Marius Heggberget blind. Hverdagen ble bokstavelig talt helt mørk. Juristens historie og hans tro på fremtiden er imidlertid alt annet enn svart.

Selv om Heggbergets historie tilhører sjeldenhetene kan vi alle bli påført en eller annen funksjonshemming. Ulykker, genetisk betingede faktorer eller sykdom kan frata oss livsfunksjoner vi alle tar som gitt, og for den som har synet i behold er det vel knapt nok mulig å forestille seg en tilværelse uten mulighet til å bruke synssansen. Tilrettelegging fra det offentlige og arbeidsgiver kan være avgjørende for at den som rammes gis et reelt valg til å kunne fortsette å delta i arbeidslivet. 

Tilrettelegging kunne Heggeberget benytte seg av etter hvert, men for en person som er vant til i stor grad å klare seg selv, vil også erkjennelsen av å bli avhengig av hjelp fra andre kunne være sår og vond å kjenne på. 

– I tillegg til resignasjonen, fortvilelsen og sorgen over å bli helt blind var det en vond følelse å innse at jeg nå ble helt avhengig av andre. Men det er likevel noe man må svelge dersom man skal komme seg videre, selv om jeg virkelig måtte øve meg på å klare å ta i mot hjelp, sier Lars Marius Heggberget. 

LES SAKEN HER

Del & skriv ut: