Søk

Advarer mot å varsle

I flere år har Fredrikstad kommune vært preget av en omfattende varslersak. «Marit» var jurist i kommunen og en av de tre varslerne. (Illustrasjonsfoto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto)

– Jeg advarer andre mot konsekvensene av å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Selv føler jeg at jeg ikke hadde annet valg, forteller jurist som til slutt byttet jobb.

– Jeg opplevde å bli frosset ut, baksnakket om og innså at det var best for meg å slutte i jobben jeg hadde hatt i ni år.

Dette sier en av de tre varslere i en omfattende varslersak som har satt sitt sterke preg på Fredrikstad kommune i flere år. Alle tre varslerne har sluttet i kommunen som følge av det de selv forteller å ha opplevd etter å ha varslet. 

«Marit», som jobbet som jurist i kommunen, varslet for første gang i 2012 om det hun mente var feil bruk av den såkalte anleggsbidragsmodellen ved utbygginger. Senere skulle et skattekrav mot kommunen fra Skatt Øst vise at varselet hadde substans. 

Hun er en av dem som har fått føle hva det koster å varsle. På tross av myndighetene og skiftende regjeringer gang på gang har understreket betydningen av å verne varslere mot represalier, og selv om temaet stadig har vært på dagsorden i den offentlige debatt, opplever mange varslere å ikke bli tatt på alvor, og å bli utstøtt etter at de har sagt fra om kritikkverdige forhold.  

Juristkontakt har møtt juristen som oppdaget forhold hun ikke kunne tie om i sin daværende jobb i Fredrikstad.

LES INTERVJUET MED VARSLEREN HER

Del & skriv ut: