Søk

Møt de norske påtalejuristene i Eurojust i Haag

Statsadvokat Hilde Stoltenberg og politiadvokat Rudolf Christoffersen utgjør den norske desken i EUs spydspiss inn mot kriminalitet og internasjonalt samarbeid i straffesaker, Eurojust i Haag (Foto: Tore Letvik)

De samordner kampen mot terrorister og organiserte kriminelle nettverk. Men Norge mangler «verktøy» og regelverk som kunne effektivisert den norske bekjempelsen av terror og grenseoverskridende kriminalitet. – Dette er regelverk EU-landene allerede har, og snart får mer av, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg og politiadvokat Rudolf Christoffersen. 

Etter grundig sikkerhetssjekk, og etter å ha blitt midlertidig fratatt passet, slipper Juristkontakt inn i Europas påtalehøyborg, i Voorburg i Haag i Nederland. Her, i tredje etasje i den tolv etasjer høye, hvite bygningen som huser Eurojust, holder den norske desken til, bestående av Stoltenberg og Christoffersen. I et bygg som huser representanter fra påtalemyndighetene i alle 28 EU-land i tillegg til påtalejurister fra USA, Sveits og Norge. En kraftpakke i Europa mot organiserte og ressurssterke forbrytere. Ikke noe sted i verden er det er samlet større juridisk kompetanse i forhold til internasjonalt samarbeid i straffesaker. 

Eurojust er påtalemyndighetens samarbeidsorganisasjon i EU, slik Europol er det for politietterforskere. Det eksisterer et utbredt samarbeid mellom Eurojust og Europol. 

– For oss er det en stor glede å kunne delta i felleskapet i Eurojust hvor fokuset er å samarbeide for å knekke grenseoverskridende kriminalitet som menneskehandel, menneskesmugling, cybercrime, terror og organisert kriminalitet, sier de to påtalejuristene. 

De er brennende opptatt av betydningen av samarbeid mellom de enkelte lands politi- og påtalemyndigheter i Europa. Eurojust ble etablert i 2002. Norge ble med i 2005, og har siden den gang vært representert med én statsadvokat som formelt er beordret dit på åremål i perioder av tre år av gangen. Hilde Stoltenberg har nå et halvt år av sin treårsperiode bak seg på den norske desken i Eurojust. På grunn av høyt arbeidspress ble den norske desken fra februar 2015 styrket med en politiadvokat som er beordret til Haag i perioder på to år. Rudolf Christoffersen ble dermed den første norske politiadvokaten der. Hans periode går ut senere i år. Christoffersen ser tilbake på den tiden som er gått.

LES HELE DENNE SAKEN HER

Del & skriv ut: