Søk

Gir jusråd i nitten byer 

Spørsmål om arv, eiendom og naboskap dukker ofte opp under Juristdagen. 

Juristdagen synliggjør rettshjelpsbehov.   

Juristdagen arrangeres i år i nitten byer, forteller arrangør Juristforbundet. 

Lørdag 15. september kl. 11.00-14.00 står jurister fra ulike etater sammen med advokater på stands over hele landet for å gi råd og veiledning. 

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for Juristforbundet viser at 43 prosent av befolkningen ikke vet hvor man skal henvende seg for å få juridiske råd. Dessuten måtte 35 prosent ha hjelp for å forstå innholdet da de leste en lovtekst. 

28 prosent vet ikke hva en jurist kan hjelpe deg med og 60 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg for å få fri rettshjelp eller at saksbehandlere i det offentlige har plikt til å gi juridisk veiledning i saken din, ifølge Juristforbundet. 

Undersøkelsen viser at 58 prosent av den voksne befolkningen ønsker å vite mer om lovreglene for arv – og at tilsvarende tall for eiendom og naboskap er 57 prosent. 

Dette er stedene Juristdagen 2018 arrangeres: 

Alta - Asker - Bergen - Fredrikstad - Hol - Høylandet - Hamar - Harstad - Kongsberg - Lillestrøm - Oslo - Porsgrunn - Sandefjord - Sandnes - Sortland - Stord - Tromsø - Tønsberg - Verdal   

Del & skriv ut: