Søk

Snakker om forsvarerrollen under Arendalsuka 

Advokat Ida Andenæs holder foredrag om hvordan en forsvarer personer som har begått grusomme forbrytelser (Foto: Advokatfirmaet Elden). 

Hvordan er det å håndtere forsvaret av gjerningspersoner som har begått forbrytelser som vekker sterk avsky og forakt i befolkningen? 

Drapsmenn, voldtektsmenn og pedofile – hvordan går en strafferettsadvokat frem for å håndtere forsvaret av gjerningspersoner som har begått forbrytelser som vekker sterk avsky og forakt i befolkningen? 

Det vil advokat Ida Andenæs hos advokatfirmaet Elden gå nærmere inn på i et foredrag under Arendalsuka. Ida Andenæs holder foredraget tirsdag 14. august, men Juristkontakt har bedt henne fortelle litt om kjerneinnholdet i det hun kommer til å snakke om. 

Foredraget har overskriften: Hvordan forsvare et «monster»?​ 

– Det er viktig å ta utgangspunkt i at retten trenger bistand til å treffe en riktig og rettferdig avgjørelse i saken. Det er derfor samfunnet sikrer seg at alle tiltalte har en advokat som belyser saken fra den tiltaltes side, sier Andenæs. 

Hun gjør seg også betenkninger om hvorvidt selve forsvarerbegrepet kan bidra til å skape misforståelser. 

– Det er ikke handlingen som forsvares. Det er den tiltaltes interesser som ivaretas. Kanskje betegnelsen «forsvarer» bidrar til en uriktig oppfatning av hva arbeidet består i, sier Andenæs undrende og lar spørsmålet henge i luften frem til hun entrer podiet på Lille Andevingen i Arendal klokka 15.00, tirsdag 14 august. 

Ida Andenæs tok sin master i rettsvitenskap i 2011, og ble i 2014 fast advokat i advokatfirmaet Elden. Hun er, og har allerede vært, forsvarer i flere høyt profilerte saker. Blant annet var hun forsvarer for mannen som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) i Oslo i august 2012, og hun er forsvarer for ektemannen til Janne Jemtland (36) som er siktet for å ha drept sin kone i Brumunddal i desember i fjor. Etter det Juristkontakt erfarer er det ventet tiltale i denne saken i løpet av høsten.    

Del & skriv ut: