Søk

Forsvarerkjempen stedt til hvile i smårutet skjorte 

Tor Erling Staff ble bisatt i Frogner kirke fredag 3. august (Foto: Tore Letvik) 

Under bisettelsen i Frogner kirke tok familie, venner og kollegaer av Tor Erling Staff et verdig farvel med mannen som beskrives som en av landets beste forsvarsadvokater.  

Gjennom flere tiår satte han sitt preg på norsk rettspleie som aktiv forsvarer i «skranken» og ikke minst som debattant for ulike temaer i debatter på tv, i radio og i aviser. 

Tor Erling Staff døde 22. juli, 85 år gammel. Blant de tilstedeværende under bisettelsen i Frogner kirke fredag 3. august var blant annet hans to sønner, Trygve og Tor Christian. 

Trygve Staff holdt minnetalen og la ikke skjul på hvilken betydning deres far hadde for sønnene. 

– Vi har vært griseheldige min bror Tor Christian og jeg, som fikk en far som Tor Erling. Forholdet til ham var nært og ekte, han var en inderlig kjær mann. Og kjært barn har mange navn. Da han ble eldre kalte vi ham både fattern, fossilen og gammer’n. Det smilte han godt av, sa Trygve Staff og beskrev Tor Erling Staff som far, men også som advokat. 

– Han var både sta og sær, men ikke noe hengehue eller grineguri. Tor Erling var ekte og oppriktig opptatt av mennesker, og skilte ikke mellom den enkeltes utseende eller status. Det var mennesket der inne han var opptatt av. Ingen vil kunne fylle hans sko. Det er ufattelig trist og vondt at han er borte, sa Trygve Staff. 

Blant flere beskrivelser av sin far trakk han fram hans noe spesielle valg av skjorter. 

– Generelt sett var han meget forfengelig. Når det gjaldt skjorter så likte han å gå i smårutete skjorter, og gjerne med noe blått i. Og det kan jeg forsikre om at han også har på seg inn i den siste reisen, sa Trygve Staff som beskrev sin far som ærbødig og korrekt i retten. 

– Og alltid med et glimt i øyet. I tillegg til å kunne sin juss var han – de gangene jeg så ham i retten – svært god til å eksaminere vitner. Han kunne vel nærmest få et vitne til å si det han ville, sa Trygve Staff som også er advokat. 

Blant de tilstedeværende under seremonien i Frogner kirke var også en rekke kjente advokater som har begynt sin advokatpraksis hos Tor Erling Staff, og en rekke andre fremtredende personer innen norsk rettsliv.  

Da Staff døde, 22. juli skrev NTB følgende om ham: 

Få, om noen, har utfordret, forarget og provosert gode borgere mer enn Tor Erling Staff. For de utstøtte og moralsk fordømte var han en kompromissløs talsmann. Over flere tiår var Tor Erling Staff tydelig til stede i den norske offentligheten som en av landets aller fremste forsvarsadvokater og en markant samfunnsdebattant. Den antiautoritære forsvarsadvokaten viste stort engasjement for de aller mest utsatte og utskjelte. 

Tor Erling Staff vokste opp på St. Hanshaugen i Oslo. Grosserersønnen tok juridisk embetseksamen i 1958 og fikk rett til å prosedere i Høyesterett i 1967. Han var fast forsvarer ved Oslo tingrett fra 1967–2003. Tor Erling Staff etterlater seg to sønner fra sitt ekteskap med Hilde Børresen. 72 år gammel inngikk han sommeren 2005 partnerskap med en mann.  

I over 50 år var han en urostifter og opprører, som ble tatt til inntekt for både reaksjonære og radikale. Tor Erling Staff var vanskelig å sette i bås og enda vanskeligere å ordbinde. Han ble elsket av mediene og ofte benyttet som en av flere «rikssynsere» som hadde sterke meninger om det meste. 

I 1994 og 1995 var han sammen med Per Ståle Lønning programleder i debattprogrammet «Lønning og Staff» på TV 2. Konseptet er senere karakterisert som «hold-kjeft-tv», og flere politikere nektet å stille opp. Tor Erling Staff forlot programlederrollen etter noen måneder, fordi han mente debattprogrammet var blitt for borgerlig og anstendig. 

I flere portrettintervjuer brukte han benevnelsen «djevelens advokat» om seg selv. Det var denne hjelpen nynazister, pedofile, drapsmenn, voldsmenn og pornografer trengte. 

– Jeg tok disse sakene fordi de trengte en forsvarer. De trengte meg! De var fordømt. Og preget av det. Dem vi forakter og ser ned på. Dem ingen forstår og ingen vil bistå. Overfor dem fikk jeg anledning til å utfolde meg. Det er de mest takknemlige sakene jeg har hatt, sa den 81 år gamle Tor Erling Staff i et intervju med Aftenposten i 2014. 

I offentligheten kom Staff med en rekke utspill som provoserte og skapte debatt. Han gikk inn for aktiv dødshjelp, ville legalisere narkotika, innføre offentlige bordeller og ønsket å fjerne den seksuelle lavalder. I forsvaret av bordeller fortalte han om sine egne erfaringer som horekunde. I selvbiografien han skrev sammen med Håvard Rem i 2005 sjokkerte han nok en gang med å fortelle om de gangene han som barn ble plukket opp på gaten av voksne menn. Det startet da han var 12 år. 

– Definisjonsmessig skulle jeg da være et offer. Men jeg synes bare det var jævla fint. Utbytterikt og lærerikt, forteller han i boken. Han nektet selv å ta offerrollen, og unte den heller ikke til sine klienter. De burde frigjøre seg fra «offerindustrien» – bistandsadvokater, sosiologer, psykologer og feminister – argumenterte Staff. 

Biograf Håvard Rem tolket Staff på denne måten: 

– Ved å frigjøre seg fra offertenkningen kan mennesker som har opplevd seksuelle overgrep, reise seg lettere. Ved å redusere skammen – han mener jo at det er skamfølelsen som skaper skadene – så reduserer man skadene. Og dermed kan man også redusere straffen for overgriperen, uttalte Rem. 

Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort mintes Staff på følgende måte da hans dødsfall ble kjent: 

– Han har virkelig markert seg på ulike måter i samfunnsdebatten og vil først og fremst bli husket som en av Norges beste forsvarsadvokater gjennom tidene, sa advokatforeningens leder til NRK.     

Del & skriv ut: