Søk

Anker dom i ulverettssaken 

– Dommen er svakt begrunnet, og lar argumentene til WWF stå igjen uten drøftelse, mener Ingrid Lomelde (Foto: WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup) 

WWF Verdens naturfond har anket dommen fra Oslo tingrett 

Tingretten kom frem til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig.   

– Vi mener at dommen er uriktig. Gjennom rettssaken hadde vi håpet i det minste å få klarhet i noen av de grunnleggende premissene for norsk ulveforvaltning: Hva slags nasjonale og internasjonale forpliktelser har Norge til å ta vare på fredede rovdyr i naturen vår? Hva betyr det egentlig at ulvebestanden skal være levedyktig i hele sitt utbredelsesområde? Hva slags krav stiller lovverket til begrunnelse av vedtak om å skyte dyr som er fredet? sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.    

– Disse og andre spørsmål har vi dessverre ikke fått svar på av tingretten. Tvert imot: Dommen er svakt begrunnet, og lar argumentene til WWF stå igjen uten drøftelse. Det kan vi ikke akseptere, sier Lomelde i en pressemelding.

Les mer om ulvesaken her  

Del & skriv ut: