Søk

Går av som leder av Dommerforeningen 

– Det er mange utfordringer for norske domstoler og norske dommere fremover både når det gjelder domstolenes budsjett, digitalisering av domstolene, endring av arbeidsmetoder og spørsmålet om strukturelle endringer, sier Ingjerd Thune (Foto: Tore Letvik)

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål, sier Ingjerd Thune om perioden hun har ledet Dommerforeningen.

Ingjerd Thunes periode som leder av Dommerforeningen er over. Ifølge Dommerforeningens vedtekter velges lederen for to år, og kan gjenvelges en gang. 

– Jeg ble valgt til leder første gang i 2014, og gjenvalgt i 2016, og kan derfor ikke fortsette som leder lenger. Det er også bra med litt utskifting, sier Thune, som er sorenskriver i Gjøvik tingrett. 

– Hvordan begynte årene som leder av Dommerforeningen og hvordan de har vært?   

– Jeg var veldig spent, og syntes det var en stor utfordring å bli leder av Dommerforeningen. Det har vært viktig og utfordrende, men også interessant og givende, å arbeide med de mange sakene Dommerforeningen er opptatt av. Arbeidet er todelt. Dommerforeningen arbeider for å bedre dommernes arbeidsvilkår. Samtidig er vi opptatt av å beskytte domstolenes og dommerens uavhengighet og selvstendighet.   

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål. Blant annet har vi fått til en studiepermisjonsordning for alle dommere. Vi har også fått nedsatt en Domstolkommisjon som blant annet skal se på viktige spørsmål når det gjelder domstolenes og dommernes uavhengighet, og institusjonell sikring av denne.   

– Hvordan ser du for deg fremtiden for norske dommere og for Dommerforeningen?   

– Det er mange utfordringer for norske domstoler og norske dommere fremover både når det gjelder domstolenes budsjett, digitalisering av domstolene, endring av arbeidsmetoder og spørsmålet om strukturelle endringer.   

– Jeg mener Dommerforeningen står sterkt, og har stor oppslutning blant dommerne. Dommerforeningen utfører et svært viktig arbeid for dommerne og domstolene. Dommerforeningen kommer til å ha en viktig rolle også i årene som kommer når det gjelder arbeidet for rettsikkerhet. 

Valgkomiteen i Dommerforeningen har innstilt Wiggo Storhaug Larssen, lagdommer i Gulating lagmannsrett, som Thunes etterfølger. Valget skjer på Dommerforeningens årsmøte 11. juni. 

– Har du noen råd å gi til din etterfølger?   

– Å være leder av Dommerforeningen er en krevende og viktig rolle, som krever en stor arbeidsinnsats, og som man må prioritere. Til tider har det vært full tids jobb for meg, selv om jeg bare har vært frikjøpt 50%. Men jeg har hatt en engasjert nestleder og styre, som også har bidratt godt, så rådet er bare å fortsette som de stevner. 

Dette er valgkomiteens forslag til nytt styre i Den norske Dommerforening:    

Leder: Wiggo Storhaug Larssen, Gulating lagmannsrett (tidl. nestleder)   

Nestleder: Kirsten Bleskestad, Asker og Bærum tingrett (tidligere styremedlem)    

Styremedlemmer:  

Henrik Bull, Høyesterett (gjenvalg)  

Dagfinn Grønvik, Oslo tingrett (gjenvalg) 

Tor Chr. Carlsen, Jæren tingrett (gjenvalg) 

Christel Heyerdahl, Borgarting lagmannsrett (ny) 

Susann Funderud Skogvang, Hålogaland lagmannsrett (ny) 

Jan Aaserud Pedersen, Tønsberg tingrett (ny) 

Anne Horn, Bergen tingrett (ny)     

Del & skriv ut: