Søk

Nei til master i Stavanger 

Universitetet i Stavanger (UiS) har ønske om å kunne tilby master i rettsvitenskap. (Foto: Trond Isaksen/Statsbygg) 

Departementet sier nei til master i rettsvitenskap i Stavanger.  

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr i dag bachelor i rettsvitenskap, men har et sterkt ønske om å kunne tilby også master. Det sier Kunnskapsdepartementet nei til, melder Khrono

Statssekretær Rebekka Borsch viser blant annet til at utdanningskapasiteten i juss er tilstrekkelig. 

– UiS har også tidligere ønsket å tilby master i rettsvitenskap, men etter grundige vurderinger i 2015 landet departementet på at dette ikke er ønskelig. En etablering av master i rettsvitenskap ved flere institusjoner enn i dag er ikke i tråd med vurderingene i stortingsmelding 18 (2014-2105) «Konsentrasjon for kvalitet». Framskrivninger peker også på at utdanningskapasiteten i juss er tilstrekkelig fram mot 2030, sier Borsch ifølge Khrono. 

I dag er det vanskelig for studenter som har tatt en bachelor i rettsvitenskap å komme seg videre og få tatt en master. UiS har en samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen, men bachelorstudentene må konkurrere med karakterene fra videregående for å komme inn på masterstudiet der. 

Del & skriv ut: