Søk

Vedtak om avliving av hunder gyldig 

– Loven sier at en hund kan avlives hvis den har angrepet eller skadet et menneske, og forutsatt at det ikke er et uforholdsmessig tiltak. Høyesterett har nå klargjort hva som ligger i disse kriteriene, sier Torje Sunde i Regjeringsadvokaten (Foto: Tore Letvik)

Vedtak om avliving av hundene Bob og Rambo kjent gyldig etter dom i Høyesterett. 

Politidirektoratets vedtak om avliving av hundene Bob og Rambo ble kjent gyldig av Høyesterett.

Advokat Torje Sunde hos Regjeringsadvokaten, som prosederte begge sakene for staten, sier i en kommentar til Juristkontakt: 

– Høyesterett har fulgt statens syn i de to avlivingssakene, og det er staten fornøyd med. Grunnen til at man har avlivingsbestemmelser av hund, er for å verne folks sikkerhet og trygghet. Loven sier at en hund kan avlives hvis den har angrepet eller skadet et menneske, og forutsatt at det ikke er et uforholdsmessig tiltak. Høyesterett har nå klargjort hva som ligger i disse kriteriene. 

– Slik vi leser dommen, vil ikke avliving av en hund som har skadet eller angrepet være uforholdsmessig, hvis det foreligger en reell og ikke ubetydelig risiko for nye angrep som ikke kan avhjelpes med andre tiltak. Det mener vi er en riktig og god tolking, i tråd med lovens formål, sier Torje Sunde. 

”Høyesterett kom til at det var en reell og ikke ubetydelig risiko for at Rambo kunne gå til angrep og skade mennesker igjen. Hunden skapte også frykt i nabolaget”, skriver domstolen i en oppsummering. 

Og om Bob: 

”Hunden Bob hadde i løpet av kort tid bitt en kvinne slik at hun fikk en skade i armen, bitt en mann i buksebeinet, angrepet to politibetjenter og angrepet forbipasserende mennesker. Angrepene var skremmende og flere hadde et stort skadepotensial. Dette gjaldt særlig angrepet på et barn i en barnevogn. Høyesterett kom til at det var en reell og ikke ubetydelig risiko for at Bob kunne gå til angrep og skade mennesker igjen”. 

Les dommen som gjelder Bob her.

Les dommen som gjelder Rambo her. 

Del & skriv ut: