Søk

Over 800 akademikere i staten kan streike  

812 akademikere i staten kan bli tatt ut i streik fra 24. mai, dersom meklingen ikke fører frem. Anders Kvam er Akademikernes forhandlingsleder (Foto: Akademikerne) 

Omfattende streikevarsel fra Akademikerne - dersom mekling ikke lykkes. Flere av Juristforbundets medlemmer tas ut i eventuell streik.  

Fristen for å avslutte meklingen går ut 23. mai kl. 24. 

En eventuell streik vil i første omgang ramme Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, NAV, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt, opplyser Akademikerne etter at streikevarselet nå er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Flere jurister, med medlemskap i Juristforbundet, er blant dem som vil tas ut i en eventuell streik fra 24. mai. 

Dette er foreningene som har medlemmer som er omfattet av streikevarselet: 

Juristforbundet, NITO, Samfunnsøkonomene, Econa, Samfunnsviterne, Tekna, Naturviterne, Veterinærforeningen, Legeforeningen og Psykologforeningen. 

Staten og Akademikerne ble under forhandlingene i april enige om et forenklet lønnssystem, men ikke alle deler av en ny hovedtariffavtale. Den økonomiske rammen er blant punktene som nå ligger på bordet til Riksmekleren. 

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sa forhandlingsleder Anders Kvam da oppgjøret gikk til mekling.  

Del & skriv ut: