Søk

Varsel om ansettelsesprosesser 

– Det ligger grundige prosesser og vurderinger bak valg av stillingskoder og kvalifikasjonskrav i utlysningstekstene, sier politimester Kåre Songstad til BT (Foto: POD) 

Politijuristene og Akademikerne mener det er uholdbare ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt. 

Akademikerne i Vest politidistrikt har sendt et varsel til Justisdepartementets varslingskanal, melder Bergens Tidende. Varselet går ifølge avisen ut på at de mener politiledelsen bryter føringer fra Politidirektoratet når de ansetter ledere på seksjons- og avsnittsnivå i politidistriktet. 

De mener at kvalifikasjonsprinsippet brytes og at det brukes ulovlige stillingskoder i utlysningen - som på grunn av automatisk særaldersgrense utelukker andre enn dem med utdannelse fra Politihøgskolen. 

Bakteppet er diskusjonene om hvordan regelverket for særaldersgrense praktiseres. 

Politijuristene vant i fjor en viktig seier etter at de fikk medhold i at tidlig pensjon er knyttet til det operative politiarbeidet der det stilles krav til fysiske eller psykiske egenskaper. 

LES OM: – Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense  

Både Arbeids- og sosialdepartementet og Politidirektoratet mener at de som skal sitte i de aktuelle lederstillingene normalt ikke trenger særaldersgrense. 

LES OM: Ansettelser i lederstillinger kan rokke ved særalderspensjon 

Men nå mener Akademikerne og Politijuristene at ledelsen i Vest politidistrikt overser denne føringen fra Politidirektoratet. 

– Akademikerne i Vest politidistrikt er av den oppfatning at man kun i svært begrenset grad har åpnet for at andre enn de med bakgrunn fra Politihøgskolen kan gjøre karriere i politidistriktet, sier Elisabeth Bru, leder for Politijuristene og Akademikerne til BT.  

Politimester Kaare Songstad sier til avisen: 

– At man velger å bruke varslingskanalen for å ta det jeg oppfatter er en omkamp i en fagforeningssak, stusser jeg på. Denne diskusjonen er ikke unik for Vest politidistrikt og har vært drøftet på nasjonalt nivå. Det ligger grundige prosesser og vurderinger bak valg av stillingskoder og kvalifikasjonskrav i utlysningstekstene. 

Del & skriv ut: