Søk

Advokatfirma fokuserer på barn 

Barneadvokatene består av (f.v.) advokat Thea W. Totland, advokat Trude Trønnes, advokatfullmektig Karoline Klareng Dale, advokat Fridtjof P. Gundersen og advokat Linn Doornich. 

Fem jurister går sammen i et nytt advokatfirma som kun skal arbeide med barnesaker. – Barna befinner seg nederst i den juridiske næringskjeden, sier advokat Thea W. Totland. 

Advokatfirmaet Barneadvokatene blir et rendyrket barnerettsmiljøet i den norske advokatbransjen. 

– Som advokater ser vi daglig at barns rettsstilling er svak, og at den ofte ikke er i tråd med Norges forpliktelser etter Barnekonvensjonen. Både barnevernet, domstolene, helsevesenet og skolen setter jevnlig barns rettigheter til side. Særlig skjer dette når barn må konkurrere med voksne om sannheten og rettslige løsninger, sier advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene i en pressemelding. 

Advokatene ser at det også er en positiv utvikling på flere områder og nevner den økte oppmerksomheten omkring seksuell utnyttelse av barn og at politi og domstoler i større grad tar slike saker på alvor. Søkelyset på barnevernet og krav om bedre kvalitet i barneverntjenesten bidrar også i riktig retning, mener de. 

– Men fortsatt er det dessverre slik at barna befinner seg nederst i den juridiske næringskjeden. I vårt nye advokatfirma ønsker vi å være et spesialisert juridisk kraftsentrum for å ivareta barns interesser i møtet med offentlig forvaltning og rettsvesenet, sier advokat Thea W. Totland. 

Advokat Thea W. Totland har tidligere vært blant fagfolk som har gitt uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. 

Les også om: Lovene som revolusjonerte barneretten 

Del & skriv ut: