Søk

– Flere myter om mastergrader som må avlives

Akademiker-leder Kari Sollien mener institusjonene må prioritere bedre (Foto: Akademikerne). 

Det er særlig behov for økt akademisk kompetanse innenfor blant annet juss, sier Akademikernes leder. 

De siste ukene har verdien av mastergrader vært diskutert i flere medier. Kari Sollien, leder av Akademikerne, skriver i en kronikk på NRK Ytring at det er en dårlig idé for Norge dersom unge blir skremt bort fra høyere utdanning. 

”Behovet for folk med høyere utdannelse er underkommunisert. I debatten om mastergrader er det flere myter som må avlives”, skriver hun og viser til tall fra Norsk institutt for utdanning (NIFU) og en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse 

”Rapporten viser et behov for økt akademisk kompetanse innenfor alle studieretninger, særlig innenfor ingeniørfag, samfunnsfag, humaniora og juss”, skriver Sollien. 

Hun mener likevel det er viktig å ta en debatt om antallet masterprogrammer. 

”Vi trenger ikke tusen ulike programmer. Det er på tide at institusjonene prioriterer bedre og konsentrerer ressursene der de har best forutsetninger”, skriver Sollien. 

Når det gjelder utdanningsnivået i Norge, skriver hun: 

”Man kan innimellom få inntrykk av at vi er land med en overutdannet befolkning. Dette er feil. Andelen med master i Norge er 11 prosent, noe som er lavere enn Sverige og Danmark – og under gjennomsnittet for alle OECD-land”, ifølge Sollien.  

Del & skriv ut: