Søk

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner vant prisen i 2015 (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai 

”Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 13. gang”, skriver Juristforbundet. 

Prisen er et diplom og et stipend på kr 75 000,- som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen i september. 

Prisen tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

- Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. 

- Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser. 

- Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. 

- Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. 

LES OM JURYEN FOR PRISEN HER 

SLIK KAN DU FORESLÅ KANDIDATER 

Del & skriv ut: