Søk

Avslutter soningsplasser i Nederland 

Regjeringen har besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018.

Leieavtalen om soningsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland forlenges ikke til høsten.  

”Etter soningskøen har blitt avviklet er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018”, skriver Justisdepartementet i en pressemelding. 

– Soningskøen skal holdes nede. Frem til Agder fengsel åpner i 2020 vil vi benytte oss av muligheten til å sette to innsatte på én celle så langt det blir nødvendig. Dette er noe også fagforeningen støtter, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) 

Avtalen med Nederland trådte i kraft 1. september 2015, og gjelder 242 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. 

To av tre nåværende innsatte er utenlandske statsborgere, ifølge departementet.

Del & skriv ut: