Søk

Foreslår økt samarbeid om lover  

Inge Lorange Backers analyse beskriver også det nordiske lovgivningssamarbeidets utfordringer og muligheter i lys av EU-rettens inntog i det nordiske samarbeidet og en stadig mer skiftende politisk virkelighet. (Foto: Stig Weston)

Økt lovgivningssamarbeid kan gjøre Norden til den mest integrerte regionen i verden, mener Inge Lorange Backer. 

Professor emeritus Inge Lorange Backer har levert en analyse av det nordiske lovgivningssamarbeidet til de nordiske samarbeidsministrene, melder Nordisk ministerråd. Analysen undersøker utfordringene og mulighetene for det nordiske lovgivningssamarbeidet, og inneholder en rekke forslag om et styrket lovgivningssamarbeid. 

Inge Lorange Backer har vært ekspedisjonssjef for Lovavdelingen i Justisdepartementet og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

– Jeg har valgt å legge vekt på 13 prioriterte forslag som til sammen kan styrke det nordiske lovgivningssamarbeidet og bidra til å gjøre Norden til den mest integrerte regionen i verden. For å gjennomføre dem kreves det imidlertid at det finnes politisk vilje i landene, og at embetsmennene har tilstrekkelig med ressurser, sier Inge Lorange Backer i en pressemelding. 

Det foreslås blant annet samarbeid om nasjonale lovgivningsinitiativer og lovgivningsinitiativer fra EU/EØS, og å forebygge nye grensehindre som følge av lovendringer eller nye lovforslag. 

Dessuten lovgivningssamarbeid når det gjelder digitalisering, helse, aksjeselskaper, samboerforhold, utlendingslovgivning, strafferett og internasjonale konvensjoner. 

Fram til slutten av 1900-tallet var det nordiske lovgivningssamarbeidet kjennetegnet av store felles lovgivningsprosjekter, men de siste 25–30 årene har samarbeidet endret karakter og består hovedsakelig av utveksling av informasjon og erfaringer mellom tjenestemenn. 

Backers analyse beskriver det nordiske lovgivningssamarbeidets historiske bakgrunn og redegjør for samarbeidets utfordringer og muligheter i lys av EU-rettens inntog i det nordiske samarbeidet og en stadig mer skiftende politisk virkelighet.    

Del & skriv ut: