Søk

Bob og Rambos skjebne blir avgjort av Høyesterett 22. og 23. mai. 

Hunden Bob er i lagmannsretten dømt til avliving. Nå havner saken i Høyesterett (Foto: NOAH) 


To hunder som politiet har stemplet farlige, og som er vedtatt avlivet, får sin endelige skjebne avgjort i mai måned. Det er nå klart at de to prinsipielt viktige dyrevelferdssakene blir behandlet av Høyesterett 22 og 23. mai. 

Dersom Høyesterett vender tommelen ned vil hundene Bob og Rambo måtte bøte med livet. 

Hundenes eiere, og dyrevernorganisasjoner som NOAH, kjemper en innbitt kamp for å få endret avlivningsvedtakene, som de hevder er fattet på feilaktig grunnlag. 

Hundeeierne forsøker å finansiere søksmålene mot staten, og utgifter til langvarige opphold i kennel, blant annet gjennom pengeinnsamlinger. 

Del & skriv ut: