Søk

Forteller om maktmisbruk i akademia 

Sofie Høgestøl er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og ble nylig valgt inn som vara i Nobelkomiteen (Foto: UiO) 

Sofie Høgestøl sier hun vurderte å slutte som stipendiat fordi hun opplevde maktmisbruk. 

Juristen Sofie Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, sto nylig fram om dette på et møte Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning arrangerte om #metoo og ytringsfrihet, melder forskning.no 

Høgestøl mener Akademia ikke har fått et #metoo-oppgjør og at det kan ha sammenheng med at kampanjen kan ha vært for snever fordi den utelukkende har fokusert på seksuell trakassering. Seksuell trakassering finnes i akademia. Men det er andre former for maktmisbruk som er mer gjeldende, sier hun. 

– Særlig siste året har vært preget av en arbeidssituasjon som i løpet av sommeren ble så vanskelig at jeg veldig seriøst vurderte å slutte som stipendiat ved Universitetet i Oslo, sa hun under møtet, ifølge forskning.no   

Men hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva saken dreier seg. 

– Det koster meg veldig mye å snakke om dette. Jeg er redd for at jeg blir straffet om jeg kommer tilbake til juridisk fakultet om noen år og søker fast stilling. Men samtidig vet jeg at jeg er i en privilegert situasjon i og med at jeg har hatt en del tillitsverv i akademia. Og da tenker jeg at om jeg mener at dette er viktig, så bør jeg begynne med meg selv. 

Hun sier også at miljøene er så små, og det er mange dobbeltforhold. 

– Hvis du går til HR-avdelingen kan du oppleve at lederen der er venn med veilederen din eller kanskje til og med at han eller hun er veilederen din. 

Høgestøl ble nylig valgt inn som vara i Nobelkomiteen. 

Hun er ikke den første som uttaler seg om maktmisbruk i akademia. I fjor sa Anine Kierulf til khrono.no at: 

— Jeg tror aldri jeg har opplevd en så total mangel på raushet og rimelighet som jeg har gjort i akademia - og en stor grad av trynefaktor. 

Kierulf sa hun hadde opplevd flere eksempler på maktmisbruk og etterlyste mer raushet, mindre trynefaktor og mer kritikk. 

Del & skriv ut: