Søk

Legal Walk til Oslo 

I fjor vandret 12 000 deltakere gjennom Londons gater og det ble samlet inn 800 000 pund til ulike rettshjelptiltak (Foto: London Legal Support Trust) 

Til høsten arrangeres rettshjelpsdugnaden Oslo Legal Walk. Ideen kommer fra London, der den samler tusener av jurister. 

– Til høsten blir det mulig for både medlemmene i Juristforbundet, og alle andre, til å være med på å styrke rettssikkerheten for alle. Da arrangerer nemlig Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk. Dette er en turmarsj i Oslo sentrum, der hele overskuddet går til ulike rettshjelptiltak, forteller Mona Sanden Olivier, advokat i Juristforbundet. 

Oslo Legal Walk arrangeres på en ukedag i september, rett etter ordinær arbeidstid, med fleksibelt starttidspunkt. Start og mål for den ca. 10 km lange løypa er i Oslo sentrum. Overskuddet fra deltakeravgiften, salg av rekvisitter (netto) og sponsorer går til ulike rettshjelptiltak i Oslo, opplyser hun. 

– Oslo Legal Walk er åpen for alle, både to- og flerbente. Det legges opp til drikkestasjoner underveis og et hyggelig treff etter endt vandring. Ved oppmøte får alle et deltakerbevis som også gjelder som inngangsbillett til avslutningsfesten, fortsetter hun. 

Ideen til Legal Walk kommer fra London, der London Legal Support Trust siden 2003 har jobbet med å samle inn penger til ulike rettshjelptiltak. De hadde dårlige erfaringer med rene sponsortiltak, så de valgte å arrangere en «sponsored walk» utenfor London. Deltakerne betaler ingen deltakeravgift, men samler inn penger ved at venner, kjente, arbeidsgivere og kolleger sponser dem. 

Den første London Legal Walk ble arrangert i 2005. Siden har arrangementet vokst og i fjor vandret 12 000 deltakere gjennom Londons gater. Først gikk såkalte lead walkers, med den engelske høyesterettsjustitiarius og riksadvokat i spissen. Det ble samlet inn hele 800 000 pund til ulike rettshjelptiltak. Det arrangeres også Legal Walk i flere andre byer i England og Australia. 

– Nå har turen kommet til Oslo. Håpet er at andre norske byer kan komme til etter hvert. For å kunne gjennomføre Oslo Legal Walk er Juristforbundet avhengig av gode samarbeidspartene og vi vil i tiden som kommer ta kontakt med ulike aktører, sier Olivier. 

Del & skriv ut: