Søk

– Behovet for rettshjelp øker  

– Det er stor forskjell på å ha rett og få rett, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. (Foto: FFO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) forteller om økning i antall henvendelser og stort behov for rettshjelp. 

I 2017 behandlet rettighetssenteret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 1233 saker. Det er nesten 200 flere saker enn året før, melder foreningen. 

I en pressemelding skriver FFO at økningen i antallet henvendelser viser at det er store utfordringer knyttet til praktisering av lovverket.   

– Vi ser at det er stor forskjell på å ha rett og få rett, og mange får ikke retten sin oppfylt, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Med sine 80 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 335 000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.  

FFOs Rettighetssenter er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr rettshjelp til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. 

Organisasjonen forteller at de også får mange spørsmål knyttet til tilrettelegging av arbeidsplassen.   

– De som kontakter oss spør gjerne hva de har krav på, og hva de kan forvente av tilrettelegging av arbeidsgiver. Mange opplever at arbeidsgiver ikke er villig til å tilrettelegge etter behov, eller at de ikke har kunnskap om arbeidstakers rettigheter. Og det er et problem, når tilrettelegging for mange er en forutsetning for å kunne delta i arbeidslivet, sier Elvestad.   

FFO får flest spørsmål om trygd, oppvekst og utdanning, økonomi og skatt samt arbeidsliv og omsorgstjenester. 

Del & skriv ut: