Søk

Tilbød lønn etter fagforeningstilhørighet 

Politijuristene har oppdaget at det ved flere ansettelser har blitt gitt tilbud med teksten "Nøyaktig lønnsplassering avhenger av fagforeningstilhørighet." – Dette er tariffstridig, og selvfølgelig ikke tillatt, sier leder av Politijuristene, Sverre Bromander.

Flere søkere på stillinger som påtalejurister i politiet har ved tilbud om fast stilling fått beskjed om at størrelsen på lønna avhenger av søkerens fagforeningstilhørighet.  

Leder av Politijuristene, Sverre Bromander, reagerer sterkt på praksisen. 

– Dette er helt uakseptabelt. Dette er tariffstridig, og selvfølgelig ikke tillatt, sier han til Juristkontakt. 

Nå beklager Politidirektoratet. 

Juristkontakt sitter med kopi av et av brevene som et av landets 12 politidistrikter nylig sendte til søkeren på en politiadvokat 2-stilling. I brevet går det klart frem at vedkommende er ansatt, hvilket lønnstrinn som tilbys for stillingen, før den aktuelle formuleringen fremkommer. ”Nøyaktig lønnsplassering avhenger av fagforeningstilhørighet”.   

Denne praksisen ble nylig oppdaget av Politijuristene som umiddelbart reagerte på sin facebook-side med en oppfordring til søkere om å ta kontakt med Politijuristene eller sekretariatet i Juristforbundet dersom de får et slikt tilbud. 

På sin facebook-side skriver foreningen: 

”Politijuristene har oppdaget at det ved flere ansettelser gis tilbud med følgende tekst; "Ansettelsesrådet i NN politidistrikt har den XX, ansatt deg i fast stilling som XX. Stillingen tilbys i lønnstrinn XX / kr. XXX XXX. Nøyaktig lønnsplassering avhenger av fagforeningstilhørighet." Dette er selvfølgelig ikke greit. Forskjellsbehandling basert på fagforeningstilhørighet er ikke tillat og vi ber derfor samtlige som får slikt eller liknende tilbud om å ta kontakt med Politijuristene eller sekreteriatet i Juristforbundet umiddelbart og helst før man aksepterer slikt tilbud slik at vi kan bistå. Har du allerede akseptert tilbud med tilsvarende innhold og du opplever å ha blitt forskjellsbehandlet basert på din fagforeningstilhørighet ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan følge dette opp mot den konkrete arbeidsgiveren.”   

Påtalejuristenes leder, Sverre Bromander, er rystet over ”tilbudsbrevet” og sier til Juristkontakt at dette strider mot organisasjonsfriheten.   

– For meg er det og skremmende å se kompetansenivået hos de på arbeidsgiversiden som forvalter våre medlemmers, og andre arbeidstakeres lønn, når det tror at de kan gjøre det på denne måten. Men dette er jo etter min oppfatning også illojalt overfor Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, når en underliggende etat på denne måten forsøker å undergrave den avtalen som KMD har fremforhandlet. For det er jo en undergraving også av KMDs politikk når de forsøker å gjøre det å være Akademikermedlem mindre gunstig. Men vi kommer til å ta alle de kampene som er nødvendig for å ivareta våre medlemmer, og vi kommer til å vinne de kampene. Men forhåpentligvis vil politidistriktene snart se at de må gjøre det de kan for å satse på akademikerne og for å rekruttere og beholde alle de gode akademikerne. Det er i ytterste konsekvens hele reformen avhengig av.   

Juristkontakt tok opp saken med Politidirektoratet, som umiddelbart beklaget.   

– Både Politidirektoratet og det aktuelle politidistrikt er enig med Politijuristene om at det ikke skal være ulik lønn basert på fagforeningstilhørighet. Vi beklager at slike misforståelser oppstår. Saken ble tatt opp med oss og ledelsen i distriktet i formiddag og løst umiddelbart, sier seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet til Juristkontakt.         

Del & skriv ut: