Søk

Sparer 16,2 millioner kroner årlig ved digital løsning 

F.v. statsadvokatene Nina Harboe Søndersrød og Berit Johannessen samt politiadvokat Marie Hasle Sørensen (Foto: Politidirektoratet) 

Politiet går all-in for Altinn. Digital forsendelse av straffesaksdokumenter er ventet å gi politiet innsparinger på 162 millioner over en tiårsperiode. 

Før ble fysiske papirdokumenter sendt i postforsendelser til de ulike aktørene i retten før en fengsling eller en hovedforhandling. Sent i høst tok politiet i bruk internettportalen Altinn for å sende straffesaksdokumenter digitalt til domstoler og advokater. 

– Digital oversendelse av straffesaksdokumenter medfører spart tid og reduserte kostnader til kopiering og frakt og raskere tilgang til saksdokumentene, samt spart tid til forberedelse av hoved- og ankeforhandling. Digital presentasjon gir også bedre kvalitet ved fremleggelse av bevismateriale for domstolene og tids- og kostnadsbesparelser ved lengre aktorater, sier prosjektleder i Politidirektoratet, Berit Johannessen til Juristkontakt. 

Straffesaksdokumenter inneholder ofte sensitive opplysninger, og med den tidligere løsningen hendte det til og med at dokumentene ble levert av en politipatrulje dersom det hastet. 

– I dag sendes straffesaker som vanlig post, noen ganger på e-post og gjennom filoverføringsprogrammer. Det er ikke sikkert nok. Via Altinn er det første gang politiet bruker en internettportal for sikker forsendelse av straffesaksdokumenter. Forsendelsen fra politiet via Altinn til nedlastning på mottakers maskiner er kryptert og godkjent for å håndtere sensitive opplysninger, sier Johannessen. 

Digital forsendelse av straffesaksdokumenter er en etterspurt tjeneste fra påtalemyndigheten, etterforskere og straffesakskontor i politidistriktene. Den ble satt i produksjon for hele etaten i begynnelsen av september d.å. og er allerede tatt i bruk av over hundre brukere i politiet. Om lag 50 advokater/advokatkontor har til nå mottatt straffesaker via Altinn, samt flere tingretter og lagmannsretter. Tilbakemeldingene går fra å være positive til stor begeistring. I følge Johannessen ønsker domstolene nå at alle fengslingssaker skal sendes digitalt via Altinn, så snart politiet er klare til det. 

For politi og påtalemyndighet er det laget en applikasjon direkte i politinettet. Løsningen som er kalt Straffesaksforsendelse, gjør at brukerne kan sende de digitale straffesaksfilene direkte fra politinettet. 

– Den nye måten å sende sakene på er enkel og brukervennlig. Brukeren lager en pdf-fil av dokumentfilene, finner organisasjonsnummeret til mottaker og sender saken. Den som mottar får en melding på e-post eller SMS om dokumentene som er kommet, logger seg inn på Altinn og laster deretter ned dokumentene. Avsender kan se at saken er mottatt og at forsendelsen er åpnet. Det kan sendes vedlegg opptil 1 GB. Er saken større kan saken og vedleggene deles opp og sendes som flere filer. Lyd, bilder og video kan også sendes på denne måten, samt dokumenter i ulike filformater, sier Johannessen. 

Det legges opp til en enkel opplæring for politiet ved bruk av e-læring og video, samt informative brukermanualer. 

– Den nye applikasjonen er en klar forbedring for politi og påtalemyndighet, og er ett av tiltakene Politidirektoratet gjennomfører for å styrke etterforskningsfaget som en del av politireformen, sier Johannessen. 

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Løsningen forvaltes av Brønnøysundregistrene og er mest kjent blant folk flest som stedet hvor de leverer selvangivelsen. Altinn som portal ble valgt fordi de hadde en løsning som kunne realiseres raskt, er godt egnet for gjenbruk og utvidelse av tjenester, samt at det er regjeringen og Stortingets anbefalte portal for offentlige etater. 

Del & skriv ut: