Søk

139 innsatte til Norgerhaven uten eget samtykke

139 personer som er straffedømt i Norge er vedtatt sendt til det norske fengselet Norgerhaven i Nederland uten selv å ha samtykket til overføringen. Fengselet har 242 innsatte. 52 av dem er norske statsborgere.

Dette viser en til nå upublisert oversikt Juristkontakt har fått fra Justisdepartementet. Tallene fremgår av en såkalt domskoordinering for Norgerhaven som Kriminalomsorgsdirektoratet utfører. Tallene er oppdatert per 28. januar i år.

Godt over halvparten av de som er vedtatt overført til fengselet, eller 185 innsatte, har selv søkt seg dit, hvorav 37 er norske statsborgere. 603 innsatte som er blitt vurdert for overføring er ikke funnet egnet, hovedsakelig fordi en overføring vil skape vanskeligheter for besøk av barn, eller fordi soning i Nederland vil være til hinder for deres behov av spesialisthelsebehandling. 393 av de som ikke ble funnet egnet til overføring er norske statsborgere.   

Per. 28. januar hadde norske fengselsmyndigheter mottatt 119 klager på de vedtak som er truffet. Av klagene som var behandlet ved utgangen av januar er 35 tatt til følge. 71 av klagene var ikke tatt tilfølge, og 13 klager var ubehandlet.   

Fengselet som Norge leier i Nederland ble åpnet 3. september i fjor. I de fire månedene det var i drift i fjor kostet fengselsdriften den norske stat 100 millioner kroner. Nær 10 millioner kroner gikk til fangetransport. Prislappen for fengselet i 2016 er beregnet til mellom 280 og 280 millioner kroner, kunne Bergens Tidende (BT) meddele i en artikkel i februar måned i år. 

– Det er ikke fornuftig å bruke disse pengene utenfor Norge. En burde heller bruke penger på å bygge fengsel her i landet, sa Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisen. I Nederland koster et døgn i fengsel rundt 3.000 kroner. 

 – Prismessig svarer en fengselsplass i Nederland til det samme som en nyopprettet plass i Norge, sa assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie i en kommentar til BT.

Del & skriv ut: