Søk

Domstolene herjet av dataproblemer 

Digitalisering skaper store dataproblemer i domstolene, varsler Dommerforeningen (Foto: Hampus Lundgren)

Innføring av ny dataplattform i domstolene har skapt så store problemer at dommere har gått hjem tidlig på dagen i ren frustrasjon. Mange har som følge av datatrøbbel hatt vansker med å få utført arbeid overhodet. 

Dette går fram av et brev Den norske Dommerforening sendte Domstoladministrasjonen (DA) 6. desember. I brevet slår Dommerforeningen alarm om datasituasjonen i domstolene. 

”Etter at vi 11. september fikk ny dataplattform har mange dommere meldt om en rekke ulike dataproblemer”, skriver lederen i Dommerforeningen, Ingjerd Thune, i et brev til DA. 

I brevet viser hun til at problemet ble tatt opp i et møte mellom DAs styre og styret i Dommerforeningen 6. november. 

”Etter møtet har vi fått ytterligere henvendelser fra medlemmer som etterlyser handling på området. Vi ønsker derfor å oppsummere synspunktene skriftlig, skriver Dommerforeningen som i brevet skriver at den har et inntrykk av at situasjonen er noe bedret, men påpeker at dataproblemene må få innvirkning på det videre arbeid med digitalisering av domstolene. 

”Dommerforeningen mener det er påkrevd med et driftssikkert datasystem før ordningen utvides”, heter det i brevet som lister opp dommernes erfaringer med det nye datasystemet rundt om i landet. 

”Mange dommere har gitt melding om tregheter og skjermer som ”fryser”, både i retten og på kontoret. Når datamaskinen som benyttes av administrator i retten får sort skjerm, får det selvsagt innvirkning på avviklingen av rettsmøtet. Flere har mistet domsutkast som det ikke har vært mulig å gjenopprette. Mange har som følge av dataproblemer hatt vansker med å få utført arbeid overhodet, og dommere har gått hjem fra kontoret tidlig på dagen i ren frustrasjon. En tingrettsdommer har til illustrasjon meldt om at hun i løpet av åtte arbeidsdager i oktober hadde store dataproblemer hele fem av dagene”, skriver Dommerforeningen. 

Overfor DA understreker Dommerforeningen betydningen av at det nå iverksettes tiltak. 

”Det er viktig at det nå blir ansatt IKT-medarbeidere lokalt i den enkelte domstol, eventuelt regionalt. Oppæring av ansatte i domstolene må gis langt høyere prioritet enn i dag. Domstolene vil i digitaliseringsprosessen også ha behov for hyppige besøk i opplæringsøyemed. Det er sentralt at det arbeides videre med å få til en standardisering av digitale arbeidsprosesser med helhetlige og robuste ordninger”, heter det i brevet. 

Den norske Dommerforening  er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund og organiserer embetsdommere i de alminnelige domstoler, i alle instanser.

I brevet ble det bedt om at informasjonen om dataproblemene ble distribuert til DAs styre før Domstoladministrasjonens styremøte som ble avholdt 11. desember.

– Vi er smertelig klar over at det har vært store innkjøringsproblemer i forbindelse med oppgraderinger og innkjøringer til ny IKT-plattform i domstolene.  Ting går likevel bedre nå. Det er nå betydelig færre henvendelser. Beredskapen hos oss og leverandører er likevel høy. DA har dialog med domstolene om hvilke problemer de opplever. Vi har fortsatt noen funksjoner som må utbedres. Det er også noen ønsker om funksjoner som per tiden ikke er på den nye plattformen. Her jobbes det aktivt for å finne løsninger, sier Iwar Arnstad, fungerende avdelingsdirektør i DA, til Juristkontakt.  

– Omleggingen til ny leverandør av driftstjenester for IKT, og den forbindelse modernisering av domstolenes tekniske plattform, er et nødvendig tiltak for så sikre domstolene gode og velfungerende arbeidsverktøy. Den nye tekniske plattformen er også helt grunnleggende for å digitalisere domstolenes arbeidsmåter og tjenester, sier han.  

Arnstad forteller at Domstoladministrasjonens styre hadde IKT-situasjonen som et av sine punkter på styremøtet 11 desember.

– Vår viktigste leverandør var selv til stede for å gi deres syn på saken og svare på spørsmål. Det var en orienteringssak. Men både styre og administrasjon er veldig klar over at stabil IKT-drift er noe av det viktigste DA driver med og at det i høst på dette området ikke har vært tilfredsstillende, sier Arnstad.  

Del & skriv ut: