Søk

Rettshjelpen reddet fra budsjettkutt

- De frivillige rettshjelptiltakene er av avgjørende betydning for rettssikkerheten til flere ressurssvake grupper, sier Curt A. Lier. (Foto: Thomas Haugersveen)

– Juristforbundet er svært glad for at stortingsflertallet tok til vettet og droppet budsjettkuttet, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Allerede kort tid etter at forslaget til statsbudsjett var lagt fram, rettet Juristforbundets president Curt A. Lier krass kritikk mot kuttene regjeringen foreslo i pengestøtten til en rekke rettshjelptiltak neste år. Lier gikk ut og advarte ved å si at” Regjeringen vil kvele frivillig rettshjelp”. 

Nå er kuttforslaget stanset. 

– Sammen med flere samarbeidspartnere har Juristforbundet fått gjennomslag for at støtten til frivillig rettshjelp ikke må kuttes. Faktisk ser det ut til at det omforente budsjettforslaget fra de fire samarbeidspartiene gir en økning i støtten på ca. 5 millioner kroner, melder Juristforbundet. 

Regjeringens opprinnelige budsjettforslag tilsa kutt i støtten på ca. 15 millioner. 

– Hjelp til å finne fram i paragrafenes jungel, bli opplyst om sine rettigheter og plikter etter loven, er en grunnleggende rettighet. Alle har ikke råd eller mulighet til å kjøpe rettshjelp. Derfor er de frivillige rettshjelptiltakene av avgjørende betydning for rettssikkerheten til flere ressurssvake grupper, sier Lier.  

Del & skriv ut: