Søk

Unge jurister samler seg

F.v. Christian Prestholdt Selen, Emma Madeleine Berg, Simen Aasen Engebretsen, Majken Elisabeth Bie og SIgurd Eide Kinge sitter i styret for det nye forumet. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Satser på kompetansehevende aktiviteter – i tillegg til et sosialt nettverk.

– Forum for yngre jurister er innrettet mot jurister ansatt i privat sektor, men vi er åpne for alle yngre jurister som er medlem av Juristforbundet. Med yngre jurister mener vi medlemmer de første ti årene etter endt master i rettsvitenskap, og vi vil arbeide for at disse medlemmene skal ha et godt og relevant tilbud fra starten av karrieren og til man er godt etablert, forteller leder Simen Aasen Engebretsen.

LES OM DET NYE FORUMETS AKTIVITETER HER

Del & skriv ut: