Søk

Ny daglig leder i JURK


Frøydis Patursson er ansatt som ny daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner. - På nåværende tidspunkt er det fortsatt svært usikkert hvilken økonomi organisasjonen vil ha til neste år, og mye av min tid vil gå med til å følge opp statsbudsjettet og kuttene vi har fått der, sier hun. 

Frøydis Patursson har til nå vært ansatt som fagrådgiver i organisasjonen, og har bred erfaring med arbeid for kvinners rettigheter, både fra JURK, det feministiske tidsskriftet FETT og Norges Kvinnelobby, melder organisasjonen i en pressemelding. 

JURK er et studentrettshjelpstiltak drevet av jusstudenter i samarbeid med daglig leder, fagrådgiver og en kontormedarbeider og vil i løpet av 2017 ha behandlet mellom 5- og 6000 saker. I tillegg til enkeltsakene, arbeider JURK oppsøkende og med å spre rettighetsinformasjon blant sårbare kvinnegrupper. En viktig del av driften er dessuten å jobbe rettspolitisk på bakgrunn av erfaringene som gjøres i saksbehandlingen. 

- Den siste tida har JURK synlig i mediene, blant annet fordi vi vant Plans jentepris 2017, og i forbindelse med statsbudsjettet hvor tilskuddene til de spesielle rettshjelpstiltakene ble kuttet dramatisk. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet. JURK er en veldrevet organisasjon med kjempeengasjerte medarbeider som får utretta utrolig mye. På nåværende tidspunkt er det fortsatt svært usikkert hvilken økonomi organisasjonen vil ha til neste år, og mye av min tid vil gå med til å følge opp statsbudsjettet og kuttene vi har fått der. Hva vi har mulighet til å få til neste år, avhenger selvfølgelig av hvordan det endelige budsjettet blir seende ut. Jeg håper jeg slipper å begynne mitt arbeide som daglig leder med å kutte dramatisk i driften vår, det vil være utrolig leit å avvise så mange klienter med behov for vår hjelp. Jeg har mange ideer om hvordan vi kan klare å bli enda bedre, og det er det jeg har lyst til å bruke tida framover på, sier Frøydis Patursson. 

- JURK er en spennende organisasjon som jobber med juss i ett kvinneperspektiv. Den kompetansen vi sitter på gjennom arbeidet vårt i enkeltsaker er helt unik, og vi opplever også at politikere og andre er svært interesserte i å høre våre innspill. Vi jobber med kvinnesak fra mange ulike vinkler: Vold mot kvinner, kvinners økonomiske stilling, soningsforhold for kvinnelige innsatte eller spørsmål knyttet til kvinner og oppholdstillatelse, er eksempler på viktige temaer vi jobber med, sier hun.   

Del & skriv ut: