Søk

Påtaleanalysen levert


Påtaleanalyseutvalgets leder Tor Langbach overleverte utvalgets arbeid til justisministeren i mars. Nå skal forslagene ut på høring.

Påtaleanalyseutvalget, der blant andre Politijuristenes leder Sverre Bromander har sittet, leverte sine forslag til justisminister Per-Willy Amundsen 2. mars. Kutt i antall statsadvokatembeter for å lage større enheter og oppbemanning av Riksadvokaten er blant forslagene fra utvalget. Dessuten etterlyser utvalget en overordnet strategi for opplæring av politijurister - ansvaret for dette bør legges til Riksadvokaten mener utvalget, som har vært ledet av Tor Langbach.

Juristkontakt kommer med mer om påtaleanalysen i neste utgave.

Del & skriv ut: