Søk

– Dette svekker domstolenes muligheter

– Regjeringen sier at de styrker domstolene, men de reduserer samtidig budsjettet på andre områder, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke (Foto: Tore Letvik)

Styrkingen av domstolene er i realiteten nærmest oppspist, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen om statsbudsjettet.

Justisdepartementet melder i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet at det vil bli bedre kapasitet i domstolene. 

– Regjeringen vil modernisere domstolene og redusere domstolenes saksbehandlingstider gjennom økt bemanning og opptrapping av tidenes digitaliseringssatsing i norske domstoler, heter det fra Justis- og beredskapsdepartementet

Men Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke uttaler i en kommentar på DAs nettside at det er vanskelig å se at budsjettet gir grunnlag for å øke kapasiteten i domstolene. 

– Det er sterkt beklagelig at Regjeringen også for neste år kutter i domstolenes driftsbudsjett gjennom den så kalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Domstolene er ikke en del av byråkratiet, sier Urke. 

– Regjeringens budsjettforslag for 2018 inneholder en økning av driftsbudsjettet for domstolene på 16 millioner kroner sammenlignet med årets budsjett. Dessverre spises mye av det opp gjennom nye ABE-kutt på 12,1 millioner kroner. Dette innebærer at styrkingen i realiteten er nærmest oppspist, sier han.  

– Basert på tidligere års erfaringer frykter vi også at ABE-kuttet vil øke i budsjettbehandlingen i Stortinget. Det er derfor vanskelig å se at budsjettet gir grunnlag for å øke kapasiteten i domstolene. Det vil bli nødvendig å videreføre de siste års bemanningsreduksjoner i domstolene og nye må vurderes. 

– Regjeringen sier at de styrker domstolene, men de reduserer samtidig budsjettet på andre områder, sier Urke. 

Del & skriv ut: