Søk

Juristforbundets nye fagutvalg møttes til samling 

De nye fagutvalgene i Juristforbundet har hatt sin første samling (Foto: Ole-Martin Gangnes)

De nye fagutvalgene skal utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter.  

– Fagutvalgenes arbeid vil legge til rette for en enda mer faglig basis for politikkutviklingen i forbundet, sa Juristforbundets president da fem nye utvalg møttes til sin første samling i Juristenes Hus 31. august. 

Utvalgene skal jobbe primært med høringssvar på vegne av forbundet, men også politiske eller faglige utspill innenfor eget fagområde og på eget initiativ. Dessuten får fagutvalgene arrangere årlige fagseminarer som de selv skal legge rammene for. 

Dette er utvalgene: 

Fagutvalg for forvaltningsrett:

Nina Sandell (Kommuneadvokaten i Trondheim kommune), Charlotte Børde (Kommuneadvokaten i Ringsaker kommune), Ole Henrik Brevik Førland (Advokatfirma Norman & co) og Lars Finholt Jansen (UDI)  

Fagutvalg for arbeidsrett og tjenestemannsrett:

Marco Lilli (Advokatfirma Kluge), Siri K. Kristiansen (Regjeringsadvokaten), Thorkil H. Aschehoug (Advokatfirma Grette) og Ellen A. Gooderham (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) 

Fagutvalg for personvern:

Kari Gimmingsrud (Advokatfirma Haavind), Claude A. Lenth (Advokatfirma Hjort) og Kristin Haram Førde (Advokatfirma Bull & co)  

Fagutvalg sivilprosess:

Joakim Bakke-Nielsen (Advokatfirma HBN), Berit Svensli Solseth (Kommuneadvokaten i Trondheim), Marie Nesvik (Universitetet i Oslo), Finn Erik Winther (Advokatfirma Føyen) og Atle Torvund (Kommuneadvokaten i Oslo)  

Fagutvalg straffeprosess og strafferett:

Lene Knapstad (Advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble), Einar Holaker (Oslo tingrett) og Ingvild Bruce (Universitetet i Oslo) 

Del & skriv ut: