Søk

Vil ha svar på prosessene med oppnevnelse av fast forsvarer og fast bistandsadvokat

Advokat Terje Svendsen, advokat Lise Reiersen, advokat Siri Øvstebø og rettshjelpsjurist Yasue Lee i Juristforbundets forum for næringsdrivende spør i en henvendelse til landets domstoler om kriterier og praksis for oppnevnelsene av fast forsvarer og fast bistandsadvokat (Foto: Juristforbundet)

Juristforbundet ved forum for næringsdrivende spør i en henvendelse til de ulike domstolene om kriterier og praksis for oppnevnelsene.

Norges Juristforbund ved forum for næringsdrivende sier det er særlig interessant å se om de kriteriene som blir oppgitt i utlysningene også vektlegges ved oppnevnelsen, eller om det vektlegges andre hensyn som ikke er opplyst om i forkant.

LES SAKEN HER

LES SVARET FRA DA HER

Del & skriv ut: