Søk

Begår ny kriminalitet i ventetiden

Therese Andrews (t.v.) og Ann Kristin Eide fra Nordlandsforskning er to av forskerne som har utarbeidet rapporten som viser at bruken av ungdomsstraff og ungdomsstraff byr på store utfordringer. (Foto: Gro Jørgensen)

Bruken av ungdomsstraff byr på store utfordringer snart tre år etter at den nye straffarten for unge lovbrytere ble innført i Norge. En pågående studie viser blant annet at det tar så lang tid før oppfølgingsprogrammet i det hele tatt igangsettes at de unge har begått lovbrudd nye lovbrudd i ventetiden.

Dette går fram av en «underveisrapport» gjort av Nordlandsforskning på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten viser resultatene fra en studie av 13 av 20 ungdommer som forskerne har fulgt fra og med våren 2015 og frem til utgangen av juni 2016.

LES SAKEN HER

Del & skriv ut: