Søk

Hevdet foster ble ”skadet” av kranglete foreldre

Barnevernets psykolog mente barnets opplevelser som foster kunne forklare hvorfor en fire måneder gammel jente var urolig og stresset i samvær med foreldrene etter fødselen. Barnevernet brukte psykologens rapport som en del av sitt grunnlag for å kreve at mor og far helt måtte fratas omsorgen for barnet.

Historien om foreldrene som ble fratatt sin to uker gamle datter omtales i utgave 6-15 av Juristkontakt. 

Psykologen utredet foreldrenes omsorgskompetanse på oppdrag fra barnevernet. Den sakkyndiges vurdering var en del av en omsorgsovertagelsessak i Vestfold. Saken endte med at barnevernet fikk fylkesnemndas medhold i at det offentlige tok omsorgen for barnet fra foreldrene. 

Foreldrenes advokat, Ann-Iren Skjelbred (foto), har bragt fylkesnemndas vedtak inn for domstolene. Saken kommer opp for retten i januar måned. Samtidig har Fylkesmannen i Vestfold åpnet tilsynssak mot barneverntjenesten i den aktuelle kommunen etter at Skjelbred klaget på barnevernets håndtering av denne saken.   

Psykologen skrev i sin rapport at barnets reaksjoner ”er de samme som barn som har vært utsatt for stress i svangerskapet og dårlig, traumatisk eller stresset omsorg etterpå”. Barnevernets sakkyndige forklarte en del av årsaken til den fire måneder gamle jentas angivelige avvisning av foreldrene under samvær med: ”hennes tidligere ”minner” fra tiden i maven”. Psykologen mente dermed at opplevelser barnet kunne ha fra sin tid som foster kunne være en del av grunnlaget som talte mot å gi foreldrene tilbake omsorgen for datteren.  

Fylkesnemnda var enig med psykologen i at det var opplysninger i saken som ”kan tale for at barnet kan ha hatt opplevelser i svangerskapet og tiden i foreldrenes omsorg som gjorde at en gjenforening med foreldrene ble opplevd stressende”, som det heter i nemndas vedtak, hvor det blant annet vises til at foreldrenes eldre datter hadde fortalt om høylytt krangling mellom foreldrene før hennes søster ble født. Moren bestred imidlertid at det hadde funnet sted krangel under svangerskapet. Fylkesnemnda fant det bevismessig vanskelig å tillegge tiden i mors liv og foreldrenes omsorg ”noen stor betydning” ved forståelsen av det lille barnets sårbarhet i dag. Fylkesnemnda fant imidlertid at barnet, etter å ha blitt flyttet fra foreldrene, først til ett fosterhjem, og deretter til et nytt, hadde vært gjennom en prosess som gjorde barnet så sårbart at det ikke burde flyttes fra fosterfamilien, og reduserte de biologiske foreldrenes rett til samvær med jenta fra et samvær annenhver uke, til to samvær i året. 

Del & skriv ut: