Søk

Akademikerprisen til Anine Kierulf

– Ytringsfrihetens grenser og begrunnelser er viktige for å forstå sentrale samfunnsdebatter, og vår statsforfatning vedgår oss alle, også utenom jubileumsåret. Det ville vært flott om prisen også kunne inspirere universitetsledelsen til å legge forholdene bedre til rette for forskningsformidling, sier Anine Kierulf om å bli tildelt Akademikerprisen.

– Anine Kierulfs allsidighet, samfunnsengasjement og evne til formidling, samt hennes kritiske blikk på eget fagområde, akademia generelt og maktforhold i samfunnet, gjør henne til en verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier. 

Kierulf er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo, har en «Master of Laws» fra Northwestern University i Chicago, og i 2014 forsvarte hun doktoravhandlingen «Domstolenes rettighetsprøving av lover i Norge». 

Hun fikk sin advokatbevilling i 2003 og har vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og gjesteforsker ved Northwestern University og University of Chicago. 

– Akademikerprisen er en annerkjennelse av akademisk frihet. Det er en stor ære å få lov til å dele ut årets pris til Anine Kierulf. Hun er en uredd formidler og en fantastisk representant for akademia, sier Curt A. Lier som har ledet juryens arbeid. 

– Nå jobber jeg med å gjøre den norske balansegangen mellom folkevalgt makt og domstolsmakt bedre kjent i den internasjonale rettsliggjøringsdebatten, samtidig som jeg fortsetter å gruble, også høyt, om ytringsfrihet og Grunnloven her hjemme, sier Kierulf..

Del & skriv ut: