Søk

– Utfordring å holde saksbehandlingstiden nede

Ingjerd Thune

Dommerforeningen er skuffet over forslaget til statsbudsjett. – Mange domstoler er underbemannet, og det er behov for ytterligere stillinger. Uten midler til økt bemanning blir det en utfordring å holde saksbehandlingstiden nede, sier Ingjerd Thune, leder av Dommerforeningen. 

Det er ikke foreslått noen økning i budsjettene verken for tingrettene, lagmannsrettene eller Høyesterett.

Ingjerd Thune, leder i Den norske Dommerforening, skriver i et innlegg i Aftenposten at dette kan ramme partene i sivile saker, og fornærmede og siktede i straffesaker. 

”Domstolene har stor kompetanse, og arbeider hardt for å holde målene for saksbehandlingstid. Vi forventer at Stortinget styrker domstolene gjennom behandlingen av statsbudsjettet.

I tillegg til den manglende generelle styrkingen av domstolene er Dommerforeningen spesielt skuffet over at det ikke bevilges mer midler til utvikling av elektronisk samhandling i domstolene, noe som kunne ført til en effektivisering av domstolenes arbeid og dermed en bedre utnyttelse av ressursene”, skriver hun. 

Det er ikke foreslått bevilget midler til utstyr til lyd- og bildeopptak av forklaringer som gis under behandlingen av saker i domstolene. 

”Norge er det eneste landet blant dem vi gjerne sammenligner oss med, som ikke har noen sikker dokumentasjon på de forklaringene som gis i retten”, skriver Thune. 

Det er heller ikke foreslått bevilget midler til nye tinghus, eller til sikkerhetstiltak i Oslo tingrett. ”Både Stortinget og Regjeringen har fått bevilget midler til sikkerhetstiltak i sine lokaler. Dommerforeningen antar derfor at de har forståelse for behovet for slike tiltak også i domstolene”, skriver Thune.

Del & skriv ut: