Søk

Obligatorisk engelsk ved UiB

Foto: UiB

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen innfører obligatorisk engelsk emne på masterprogrammet i rettsvitenskap. Endringen trer i kraft fra høstsemesteret 2016. Det nye kravet vil gi studentene en fordel i arbeidslivet, tror fakultetet.

Ved å innføre et krav om at ett av spesialemnene som velges må ha engelsk som undervisningsspråk, sikrer fakultetet at alle som går ut av universitetet med en mastergrad i rettsvitenskap har en viss kompetanse og erfaring med juridisk fagspråk på engelsk, skriver UiB på sin nettside 

– I tillegg til økte språkferdigheter, vil engelske spesialemner gi studentene internasjonal erfaring og interkulturell kompetanse fordi de studerer sammen med internasjonale studenter. Dette er noe arbeidslivet i dag forventer av jurister, sier visedekan for undervisning, Bjørnar Borvik. 

– Det holder ikke lenger å bare forholde seg til nasjonal rett. Ulike rettsområder, som for eksempel kjøpsrett og folkerett, krever at vi må forholde oss til ulike internasjonale regelsett, sier Emilie Kristoffersen, leder av Juridisk Studentutvalg (JSU) på UiBs nettside. 

De norske studentene skal i større grad enn i dag integreres med de internasjonale studentene. Mange av emnene undervises av utenlandske fagpersoner. 

– At spesialemnene samler studenter og forelesere med bakgrunn fra flere ulike rettskulturer, vil åpne for interessante meningsutvekslinger i forelesningene, og det vil bidra til å gi studentene ny forståelse for egen rettskultur, sier Borvik.

Del & skriv ut: