Søk

Utgaver

Juristkontakt er magasinet for hele jurist-Norge. Nettutgaven og papirutgaven henvender seg til jurister i alle deler av samfunnet og alle andre som er opptatt av retts- og samfunnspolitikk, rettferdighet og rettssikkerhet, juristers virksomhet i alle sektorer og hvordan lover og regler påvirker samfunnet.

forside

Nr.4 / Juni 2018

52. årgang

forside

Nr.3 / Mai 2018

52. årgang

forside

Nr.2 / Mars 2018

52. årgang

forside

Nr.1 / Januar 2018

52. årgang