Søk

Norwegian China Law Centre åpnet

– Jeg vil anta at de som kobler dette med kulturstudier og kyndighet i mandarin kommer til å være høyaktuelle for arbeidsgivere med virksomhet i Kina

Norwegian China Law Centre ble offisielt åpnet av rektor Dag Rune Olsen, dekan Asbjørn Strandbakken og dekan Han Dayuan ved Renmin University (Foto: Eivind Senneset)

Under Universitetet i Bergen (UiB) Kina-konferanse 4. mai var det formell åpning av Norwegian China Law Center – et nasjonalt senter som skal ha en nøkkelrolle når det gjelder koordinering av alle aktiviteter som Det juridiske fakultet i Bergen har med Kina. En av hovedaktivitetene til senteret er utveksling av studenter mellom fakultetet og tilsvarende kinesiske juridiske utdanninger.

– Senteret springer ut av et langvarig samarbeid mellom UiB og de fremste kinesiske miljøene for rettsvitenskap. Det startet med studentutveksling; nå kommer kinesiske jussprofessorer til Bergen for å undervise i kinesisk rett, og et større sino-europeisk forskningssamarbeid om domstolenes viktige rolle i samfunnsutviklingen er i støpeskjeen. Som resultat av dette samarbeidet, er UiB også det første norske universitetet som tilbyr jusstudenter undervisning i kinesisk rett kombinert med praksis i Shanghai eller Beijing. Jeg vil anta at de som kobler dette med kulturstudier og kyndighet i mandarin – det største språket i Kina – kommer til å være høyaktuelle for arbeidsgivere med virksomhet i Kina, skriver universitetsrektor Dag Rune Olsen i en kronikk i BT.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.