Søk

Vi bygger stein på stein

Juristforbundet arbeider kontinuerlig med å bli bedre. Vi skal gi medlemmene stadig bedre tjenester og fordeler. Samtidig skal vi representere dem overfor resten av samfunnet på en stadig bedre måte. Vi skal bygge stein på stein.

Derfor har vi denne høsten, nok en gang, spurt medlemmene om hva de ønsker av oss og mener om oss. Noe av det vi fikk vite, var at medlemmene i hovedsak hadde meldt seg inn i forbundet ut fra ønsket om å være organisert, oppnå medlemsfordeler og få hjelp til lønnsforhandlinger.

Høyest kjennskap og bruk av medlemsfordelene har Juristkontakt. De som har benyttet medlemsfordelene, er mest fornøyd med bank, forsikring, JUS-kurs og lønnsstatistikk.

Lønns- og tariffarbeid er viktige, spesielt for medlemmer i offentlig sektor, men de mener at forbundet kan bli enda bedre på dette området. For privat sektor er et godt faglig tilbud og gode bank- og forsikringstilbud det viktigste.

Det er særlig hyggelig at hele 79 % av dem som har vært i kontakt med sekretariatet, er fornøyde eller svært fornøyde (4 eller 5 på skala 1 – 5) med behandlingen.

Vi har heller ingen grunn til å bekymre oss for Juristforbundets fremtid. Over halvparten er enige (52 % svarte 4 eller 5) er enige i at «Juristforbundet er en fremtidsrettet organisasjon». Dessuten regner omkring 75 % av medlemmene det som sannsynlig eller svært sannsynlig at de fortsatt er medlemmer om to år.

Vi skal som forbund være en synlig og tydelig samfunnsaktør. Vi skal drive med politisk påvirkning og bred samfunnskontakt. Målet er å styrke og underbygge rettssikkerheten for alle, samtidig som vi synliggjør verdien av juridisk kompetanse.

Dette kommer klart frem i forbundets formålsparagraf: «…å synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse i samfunnet». Samtidig gir våre medlemmer både støtte til arbeidet og et klart oppdrag i medlemsundersøkelsen:

80 % mener at «Det er viktig at Juristforbundet engasjerer seg i dagsaktuelle juridiske temaer», mens 58 % mener tilsvarende at «Det er viktig for meg at Juristforbundet er synlig i media». 57 % er enige i at «Juristforbundet bygger juristers profesjon og omdømme gjennom å delta i samfunnsdebatten» (alle svar 4 – 5 på skala 1 – 5).

Opinion, som leverte undersøkelsen, mente dette var oppsiktsvekkende gode tall for en interesseorganisasjon.

Forbundet har dessverre ikke alltid har vært like synlige og tydelige gjennom sin 50-årige historie. Men jevnt og iherdig arbeid gjennom flere år har gitt resultater. Vi opplever i dag at politikere og journalister selv tar kontakt med forbundet for å høre våre råd og synspunkter. Stadig flere organisasjoner kommer til oss for å samarbeide om ulike prosjekter.

Dette gir gjennomslag for Juristforbundets verdier og mål, men også for de mer enn 21 000 medlemmenes anseelse og posisjon. Vi har likevel fortsatt en god vei å gå. Sammen skal vi bygge stein på stein.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.