Søk
Debatt om integrert politi og påtalemyndighet

– Nører oppunder gammel profesjonskamp mellom jurister og politifolk

Curt A. Lier, president i Juristforbundet, mener Politiets Fellesforbund bruker kritikkverdige enkeltsaker til å gå til angrep på et velfungerende system – i en kynisk manøver for å skaffe politiet mer makt på bekostning av juristene i politiet.

«Det er alvorlig når Sigve Bolstad i PF og privatetterforsker Ola Thune bruker kritikkverdige enkeltsaker til å gå til angrep på et velfungerende system for etterforskning og påtale i norsk politi. Det gjør ikke saken bedre at de nører oppunder en gammel profesjonskamp mellom jurister og politifolk, som de siste 20 årene har vært regnet som et tilbakelagt stadium. Å kreve skroting av et system med integrert politi og påtalemyndighet som det er bred politisk enighet om fungerer godt, og som har sikret norske borgere høy grad av rettssikkerhet i 130 år, er å helle ungen ut med badevannet. Det er umulig å forstå dette som noe annet enn en kynisk manøver for å skaffe politiet mer makt på bekostning av juristene i politiet», skriver Curt A. Lier i en kronikk.

Curt A. Lier. (Foto: Juristforbundet)

Han mener dagens modell legger til rette for god kvalitet i straffesaksbehandlingen.

«Årsaken til at den norske påtalemodellen fungerer så godt, er at påtalejuristen har gode forutsetninger for å klarlegge hvilke faktiske omstendigheter etterforskningen bør rettes mot, mens politiets etterforskere gjennom undersøkelser og avhør er best rustet til å frembringe den etterspurte informasjon», skriver han.

Lier viser også til at ledergruppene i norske politidistrikt stort sett er sammensatt av både polititjenestemenn og jurister.

«I tillegg er det som regel slik at flere av de som er utdannet jurister, også har en bakgrunn som polititjenestemenn, skriver Lier.

– Ikke velfungerende

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, skriver i Ukeavisen Ledelse at PF ikke er enig med Curt A. Lier i at systemet for etterforskning og påtale i norsk politi er «velfungerende».

«Vi mener heller ikke at systemet overhode ikke fungerer. Men Norge har hatt den samme organiseringen av politi og påtale siden 1870. Vi hadde et helt annet samfunn for nesten 150 år siden enn vi har nå. Vi mener derfor at det er på tide å gå gjennom systemet og se om det bør gjøres endringer for å tilpasse ordningen til dagens moderne samfunn, skriver Bolstad.

Sigve Bolstad. (Foto: PF)

«Utgangspunktet for det tosporede system er at politiet har fullt ansvar for det totale politiproduktet, måloppnåelsen og ressursbruken. Mens Riksadvokaten gjør prioriteringer som veier tungt inn i dette. I praksis skjer følgende: Politiet prioriterer ned på grunn av mangel på ressurser mens Riksadvokaten prioriterer opp i form av tekst. Det gir utfordringer at man har ansvar og styring uten ressurser og virkemidler».

«Politiets Fellesforbund har også stilt spørsmål ved det faktum at det er samme myndighet som har den juridiske ledelsen av etterforskningen som også skal kontrollere og vurdere den samme etterforskningen. Det er altså samme person som sitter på begge sider av bordet. I en del sammenhenger blir dette sett på som uheldig, at bukken passer havresekken for å bruke et kjent uttrykk», skriver Bolstad.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.