Søk

Foreslår at oppgaver samles

Som alternativ til sammenslåing foreslår Fylkesmannsjuristene at at gitte oppgaver samles på noen embeter, som får et regionalt ansvar.

– Grunnlaget for prosessen er ikke basert på oppgaveløsing, men på geografi. Det fremstår som man vil å slå sammen embetene kun for sammenslåingens skyld, sier Hallvard Øren, leder av Fylkesmannjuristene i Juristforbundet.

– Vi er ikke mot endringer. Dersom det er behov for å samle noen oppgaver knyttet til samordning, eller det er oppgaver som ikke krever stor grad av nærhet til målgruppene, kan disse oppgavene samles hos noen embeter som får et regionalt ansvar. Dette kan også være med på å sikre kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier Hallvard Øren, leder for Fylkesmannsjuristene.

Dette gjøres allerede i dag i Oslo og Akershus.

– Oslo og Akershus har ansvar for økonomisk rådgiving i Hedmark, Oppland, Øst- og Vestfold samt Buskerud og Telemark. Og det fungerer bra, forteller Hallvard Øren.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.