Søk

Advokat blir ny dommer i Høyesterett

Advokat Borgar Høgetveit Berg er i statsråd utnevnt til ny dommer i Høyesterett. Han går fra stillingen som advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo.

Borgar Høgetveit Berg kommer fra Advokatfirmaet Thommessen. Han har også vært advokat hos Regjeringsadvokaten og konstituert lagdommer. (Foto: Thommessen)

– Advokat Borgar Høgetveit Berg er kjent som en meget dyktig fagperson med omfattende prosedyreerfaring. Jeg er fornøyd med at han i dag er utnevnt til ny dommer i Norges Høyesterett, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Borgar Høgetveit Berg (46) er for tiden advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo. Han har ellers erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten og fra en periode som konstituert lagdommer. Han har også et stort juridisk forfatterskap bak seg.

– Sett i lys av at det tidligere i år ble utnevnt to nye dommere med bakgrunn fra Borgarting lagmannsrett, er det bra at vi i dag har utnevnt en advokat med omfattende erfaring fra det private næringsliv. At det utnevnes dommere med ulik bakgrunn er en styrke for Høyesterett og noe som bidrar til å opprettholde den høye tillit vår øverste domstol nyter, sier justis- og beredskapsministeren.

Erstatter Skoghøy

Embetet som skal besettes er ledig som følge av at høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har søkt om – og fått innvilget – avskjed fra 1. februar 2017 for å tiltre som professor ved Universitetet i Tromsø.

Som landets øverste domstol skal Høyesterett arbeide for rettsavklaring. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. Høyesterett har 20 dommerembeter og blir ledet av justitiarius. I tillegg har Høyesterett en administrasjon på rundt 45 personer.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.