Søk

Slik er juletradisjonene i landets øverste domstol

Tillit, trygghet og tradisjoner er stikkord som kjennetegner Høyesterett. Men landets øverste domstol representerer ikke bare solide rettstradisjoner. Julehøytiden håndteres hvert år med stø hånd av høyesterettsustitiarius Toril Marie Øie og direktør Gunnar Bergby.

– Alle ansatte bidrar og påtar seg ulike oppgaver under julefeiringen vår. Det er fellesskap og trivsel i stort monn, sier høyestejustitiarius Toril Marie Øie til Juristkontakt og viser juletreet i domstolens vestibyle.

– Vi har fått tak i en type tre fra Valdres som holder hele julen uten å drysse. Lukten av gran kjennes i hele huset når juletreet er på plass. Følelsen av jul begynner allerede da, sier høyesteretts direktør gjennom de siste 22 år, Gunnar Bergby.

Høyesteretts juletradisjoner består av en julefest for samtlige ansatte en fredag i desember, julekaffe for ansatte og inviterte gjester nest siste arbeidsdag før jul, og en juletrefest for barn i begynnelsen av januar.

Vi spør Høyesteretts direktør Gunnar Bergby hvordan julen arter seg i retts-Norges kanskje viktigste bygning.

– Tradisjonen tro inviterer velferdskomiteen i Høyesterett hvert år til julemiddag andre fredag i desember. Alle ansatte samles etter arbeidstid klokka fire i Høyesteretts vestibyle for gløgg og mingling. Juletreet er pyntet, og Høyesteretts eget kor synger. Det er dommer Bård Tønder som er dirigent og primus motor her – med en usvikelig optimisme og entusiasme. Og så er det gang rundt juletreet som er sentralt plassert i vestibylen – med tradisjonelle julesanger, ledet an av direktøren. Etterpå serveres det en tre-retters middag i Høyesteretts møtesal, sier Bergby.

I koret bidrar både høyesterettsjustitiarius og direktør.

Nissen kommer

Bergby forteller at langt de fleste av Høyesteretts nærmere 70 ansatte deltar på middagen, og at tilberedingen av mat samt serveringen også i år besørges av elever fra kokke- og servitørlinjen på en videregående skole; de siste tre årene Nannestad videregående skole.

– Tidligere kom elevene fra Sørum videregående skole. Vi er alltid mektig imponert over elevenes iver og ferdighet. Velferdskomiteen står for programmet, både kulturelt og sosialt, og det hele rundes av med polonaise gjennom Høyesteretts Hus. De ærverdige korridorer egner seg godt – også til dette. Etterpå blir det kaker, kaffe og te – og dans, forteller en høytidsstemt direktør.

22. desember inviterer Høyesterett alle ansatte, pensjonerte dommere og funksjonærer, ansatte som har sluttet i løpet av året, de faste forsvarere samt noen andre gjester, blant annet Advokatforeningens leder, bedriftshelsetjenesten og «vaktmesteren» til julekaffe kl. 13 i Høyesteretts møtesal.

Både Øie og Bergby synger i koret som samles i trappen i Høyesterett i forbindelse med julemiddagen.

– Her serveres kaffe, kaker og sherry, og Det norske guttekoret med sin dirigent Danuta Kozon, synger julen inn. Da er det høytid, sier Bergby.

I Høyesteretts bygning, som i resten av året ofte har alvorets atmosfære over seg da prinsipielle og avgjørelser fattes, vil barn og latter prege bygningen når juletrefesten arrangeres første torsdag i januar.

– Da inviteres ansattes barn og barnebarn til lek og moro og kaker og pølser – og gang rundt juletreet. Nissen kommer så klart også – med poser til barna, sier Bergby.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.