Søk

Tar over som ny leder av gjenopptakelseskommisjonen

Advokat Siv Hallgren tar over som ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun overtar sjefsstolen etter Helen Sæter.

Siv Hallgren ble gratulert av justisminister Anders Anundsen. (Foto: JD)

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en oppgave som er av stor betydning for rettssikkerheten, sier Hallgren til Juristkontakt.

Selve utnevnelsen av Hallgren fant sted 2. desember men hun tiltrer i stillingen først 1 april 2017. Det er en åremålsstilling på syv år, og Helen Sæter går av 31. Mars etter å ha vært kommisjonens leder siden 2009.

– Med Hallgren får Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker en tydelig og samlende leder med stort engasjement, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Siv Hallgren kommer fra Advokatfirmaet Elden DA, hvor hun også er partner. Hallgren har lang erfaring med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, og er for mange kjent som en av de koordinerende bistandsadvokatene under 22. juli-rettssaken og som medforsvarer i Nokas-saken.

– Jeg er fornøyd med utnevnelsen av Siv Hallgren som ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse. Jeg er sikker på at hun vil gjøre en god jobb med sin erfaring og sterke personlige engasjement. Jeg opplever henne som genuint opptatt av rettssikkerhet og rettferdighet og det er gode forutsetninger for å lede Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, sier Anundsen videre.

Bred erfaring

Fra 1994 til 2002 jobbet Hallgren i Asker og Bærum politidistrikt, hvor hun de siste årene var leder for påtaleavsnittet og konstituert som sjef for Kriminalavdelingen. Hun har vært medlem i flere nemnder og utvalg. Hallgren er nå del av Særdomstolsutvalget som skal utrede opprettelsen av nye særdomstoler for barne- og familiesaker, utlendingssaker og hurtigspor i straffesaker.

Advokat Siv Hallgren begynte i Advokatfirmaet Elden i 2007 og arbeider hovedsakelig med strafferett som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har også arbeidet med rekruttering og lederutvikling for offentlig sektor i et av Norges ledende hodejegerfirmaer. Hun holder jevnlig foredrag, blant annet om bistandsadvokatrollen.

Hallgren er fast oppnevnt bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og – i tillegg til 22. Juli-saken var hun også koordinerende bistandsadvokat i Lommemannssaken. Hun er oppnevnt som en av to koordinerende bistandsadvokater i Scandinavian Star saken.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ. Kommisjonen skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.