Søk
Representantskapsmøte i Juristforbundet

Ny visepresident og mer penger ut til seksjonene

Juristforbundets representantskap valgte nytt hovedstyre og behandlet organisasjonsutvalgets rapport under sitt møte rett etter Juristkongressen på Lillestrøm. Curt A. Lier ble gjenvalgt som president. Susanne Eliassen ble ny visepresident.

Susanne Eliassen og Curt A. Lier.

  • Curt A. Lier gjenvalgt som president i Juristforbundet

  • Susanne Eliassen valgt som ny visepresident

  • De ulike medlemsseksjonene skal selv få disponere mer penger

  • Landsmøter blir Juristforbundets øverste organ

Etter at representantskapet i høst utsatte behandling av organisasjonsutvalgets rapport, stod dette på programmet under møtet 25 – 26 november. Det var i forkant mye diskusjon, blant annet i Juristkontakts spalter, om spørsmålet som handlet om mer frikjøp av heltids tillitsvalgte. Etter møtet er det klart at spørsmålet om frikjøp av visepresident (heltids) utsettes til sommeren.

Representantskapet vedtok imidlertid at seksjonene selv skal disponere økte ressurser ved at det overføres mer penger fra Juristforbundet sentralt. I dag er det en «handlingsregel» på 10 prosent årlig på dette. Denne rammen skal beholdes, men i tillegg kan hver seksjon få et «grunnbeløp» på 750 000 kroner oppå de ti prosentene. Studentene kan få 500 000 kroner i et slikt «grunnbeløp».

På møtet ble det fremholdt at aktivitetsnivået på den måten skal økes ute i seksjonene og at seksjonene selv best vet hvilke aktiviteter det bør satses på. Det gir også mulighet for fleksible ordninger med helt eller delvis frikjøp av tillitsvalgte dersom det er ønskelig.

– Dette er en god begynnelse, ble det uttalt fra flere delegater under møtet.

Representantskapet vedtok også å øke antall delegater til representantskapsmøtene – som nå heter landsmøte. Forbundets øverste organ endrer dermed navn fra representantskapsmøte til landsmøte. Fire medlemmer fra hver seksjon, som velges av seksjonsstyrene, møter på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. 39 øvrige representanter fordeles proporsjonalt mellom seksjonene med unntak av Juristforbundet – Student.

Nytt styre

Representantskapet valgte også nytt hovedstyre. President, visepresident og to plasser i styret var på valg.

Curt A. Lier ble gjenvalgt til presidentvervet – han var også innstilt av valgkomiteen.

Det samme var Susanne Eliassen til vervet som visepresident. Også hun ble valgt.

Under møtet kom det forslag fra Juristforbundet – Privat om Kate Rodin som visepresident, men hun trakk seg før representantskapet gikk til avstemming. Tidligere visepresident Erik Warberg ble under møtet takket for innsatsen og går ut av hovedstyret.

Det nye hovedstyret i Juristforbundet ser nå slik ut:

President: Curt Andre Lier

Visepresident: Susanne Eliassen

Styremedlemmer valgt av representantskapet: Frank Grønås, Marta Trzcinska, Karoline Dystebakken (møtende varamedlem)

Styremedlemmer valgt av seksjonene: Ingjerd Thune (JF-Dommerforeningen), Jørn Henry Hammer (JF-Privat ), Mathilde Nerland Lie (JF-Student), Sverre J. W. Bromander (JF-Stat), Lars Marius Heggberget (JF-Kommune)

Ansattes representant (observatør): Annette Narverud

Varamedlemmer i styret er Wiggo Storhaug Larssen (JF-Dommerforeningen 1. vara), Brit Ankill (JF-Dommerforeningen 2. vara), Kate Rodin (JF-Privat 1. vara), Tone Helén Brodal (JF-Privat 2. vara), Katrine Bratteberg (JF-Stat 1. vara), Vibeke Aasen Eriksrud (JF-Stat 2. vara), Bernt Almbakk (JF-Kommune 1. vara), Thale Blanck Torkildsen (JF-Kommune 2. vara), Elinor Kaland (JF-Student 1. vara), Alexander Rygh Pedersen (JF-Student 2. vara), Arild Jebens (vara for ansattes representant)

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.