Søk

Juristkontakt ser tilbake

40 år siden

«Vedtaket er mer enn interessant: Det er også et varsel om tilstramming, i realiteten sensur, ved våre universiteter.»

(Professor Thomas Mathiesen etter Fakultetrådets klausulering av hans bok)

30 år siden

«Justisminister Helen Bøsterud gikk ut med en pressemelding 13 november som vakte reaksjon i vide kretser. Hun avfyrte en bredside mot ledelsen i sin egen politiavdeling.»

(Storingsrepresentant Georg Apenes kaller det en konstitusjonell nydannelse)

20 år siden

«I fjor ble 40 bokettersyn avholdt. Av de 40 endte sju med innberetning til Justisdepartementet. Og i hele 1995 ble det besluttet å tilbakekalle fire advokatbevillinger.»

(Tilsynsrådet for advokatvirksomhet tilbakekalte fire bevillinger)

10 år siden

«Det feltet vi arbeider med er inne i en vekstperiode når det gjelder interesse.»

(Generaladvokat Arne Willy Dahl)

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.