Søk

Åpnet fullsatt kongress med oppsummering av rettssikkerhetens år

Curt A. Lier, president i Juristforbundet, åpnet Juristkongressen, som i år hadde rekordmange deltakere. 750 deltakere hadde funnet veien til Lillestrøm. Lier oppsummerte Juristforbundets satsing på «Rettssikkerhetens år» i 2016 og tok blant annet for seg rettssikkerheten i kommunene. – Fortsatt er det slik at et flertall av norske kommuner har valgt å ikke ha ansatt jurist, til tross for at det regelverket de er satt til å forvalte er mer komplisert enn noen gang. Konsekvensen av dette er at innbyggerne ikke kan føle seg trygge på kommunenes vedtak og praksis alltid er i tråd med regelverket, sa Lier. Han pekte på at svaret fra kommunene ofte er at det leies inn juridisk kompetanse ved behov, ved at man leier inn advokat. – Men det er en rekke utfordringer med den praksisen. Det vil ikke fange opp at man bruker regelverket feil i det daglige, før noen klager. Ofte er det ikke kompetanse der til å vite når det er behov for å hente inn juridisk bistand. Dessuten bygges det ingen kompetanse i organisasjonen ved å leie inn advokater utenfra, sa Lier. Han mener et slikt system favoriserer de ressurssterke. – De som er i stand til å se at praksisen er feil påpeker det og henter inn advokatbistand når de skal klage på kommunen. Det er ikke et riktig, rimelig eller rettssikkert system, sa han.

Del & skriv ut:
Se Juristkontakt sine retningslinjer for kommentarer.